Psyche & Geloof 9 nr. 1

april 1998

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Searching the Soul: Resistance in Psychoanalytic Psychotherapy and Spiritual Direction

Sattler, G.R.

3-19

EN

This article focuses on resistances that emerge particularly in spiritual direction and, by extension, in psychoanalytic psychotherapy with religious patients. Besides citing some common reasons for and manifestations of resistance, the author considers ontological and spiritual issues inherent in the human condition and thus present both in the overtly spiritual process of spiritual direction and in the not-necessarily spiritual process of psychotherapy. In conclusion the author considers the response of the therapist or director to resistance.

resistance, spiritual direction, psychoanalytic psychotherapy

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Verschuivende aandacht voor religie binnen de psychologie: Bespreking en signalement van recente ontwikkelingen in de godsdienstpsychologie

Van Belzen, J.A.

20-34

NL

De auteur bespreekt en evalueert een aantal sinds 1994 verschenen belangwekkende vakwetenschappelijke en daaraan verwante publicaties. Op grond van deze en nog enkele andere recente ontwikkelingen meent hij, dat de aandacht voor en acceptatie van de godsdienstpsychologie weer aan het toenemen is.

godsdienstpsychologie, recente publicaties, nieuwe ontwikkelingen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Psychiatrie en religie, de (bijna?) verloren dimensie

Hagendijk, A.C., & Pieters-Korteweg, E.S.P.

35-43

NL

Het is op zich al een bijzonder feit dat er in diverse kranten over het AZU-congres Psychiatrie en Religie: de (bijna?) verloren dimensie op vrijdag 12 december 1997 werd geschreven. En dat gebeurde ook nog vrij uitgebreid. "Religie na jaren van scepsis in psychiatrie weer bespreekbaar" en "Depressiviteit is beslist geen typische gereformeerdenkwaal" kopten de kranten onder meer.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Fuks-Mansfeld & Sunier (1997), Wie in tranen zaait ... Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheid in Nederland

Hegger, A.T.

44-45

NL

Bespreking van het boek: Fuks-Mansfeld, R.G., & Sunier, A. (1997). Wie in tranen zaait ... ; Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheid in Nederland. Assen: Van Gorkum, 201 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.