Contact
Redactiesecretariaat
redactie@cvppp.nl

Artikelen kunnen worden ingediend bij het redactiesecretariaat.

Abonnement cvppp-lid
CVPPP-leden die nog geen account hebben, moeten deze eerst aanmaken via abonnee worden. Vink op die pagina aan dat u CVPPP-lid bent.

Een abonnement op Psyche & Geloof is voor leden van de CVPPP inbegrepen in het lidmaatschap. Lidmaatschap kan aangevraagd worden via www.cvppp.nl en gaat in per 1 januari van het lopende jaar, tenzij de aanvrager aangeeft per 1 januari van het aanstaande jaar.

Ledenadministratie: CVPPP, Zwingel 4b, 7772 SK Hardenberg. info@cvppp.nl

Los abonnement
Aanmelden voor een abonnement op Psyche & Geloof kan via de knop abonnee worden.

Losse abonnementen Nederland: particulier € 41,50; instelling € 82. Internationaal: particulier € 56,50; instelling € 112. Instellingen kunnen ook een digitaal abonnement nemen a € 200,- per IP-adres.

Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementenadministratie heeft bereikt.

Nabestellingen

Edities en artikel ouder dan 5 jaar, zijn op deze site gratis beschikbaar.

Losse complete papieren edities van Psyche & Geloof zijn na te bestellen via de info@cvppp.nl à € 15,- excl. verzendkosten.

Postadres: Zwingel 4b, 7772 SK Hardenberg

Op deze website kunt u het digitale archief van Psyche & Geloof bekijken, zijn edities ouder dan 5 jaar gratis beschikbaar, en kunt u recentere losse digitale artikelen (in PDF) nabestellen a € 12,50 per artikel òf gratis na het aangaan van een abonnement.