Abonnee wordenLos abonnement nemen? Voor een (particulier of instellings) abonnement op Psyche & Geloof, kunt u zich registreren door hieronder op registreren te klikken. Wanneer de registratie voltooid is wordt een email verstuurd naar de beheerder. Deze zal uw aanvraag voor een abonnement in behandeling nemen. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd worden uw gegevens verzonden aan de uitgever voor verzending en facturering en zal de beheerder u toegang geven tot alle content op deze website. Voor digitale instellingsabonnementen is de online toegang gekoppeld aan het IP-adres van de instelling.


Registreren


Een abonnement op Psyche & Geloof kan op elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, via deze website. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementen-administratie heeft bereikt. Tijdige opzegging waarbij aangegeven is per wanneer het abonnement moet stoppen, voorkomt stilzwijgende voortzetting.


Voor leden van de CVPPP is een abonnement op Psyche & Geloof inbegrepen in het lidmaatschap, dat loopt per kalenderjaar. Administratie loopt via de CVPPP.


Tarieven Nederlands Internationaal
Abonnementen
Jaarabonnement particulier € 41,50 € 56,50
Jaarabonnement instelling gedrukt € 82,00 € 112,00
Jaarabonnement instelling digitaal € 200,00 € 200,00
Losse exemplaren Psyche & Geloof
Los exemplaar P&G € 12,50 € 12,50
Los exemplaar dubbelnummer P&G € 20,00 € 20,00
CVPPP lidmaatschappen (incl. abonnement)
Student lidmaatschap € 30,00 € 30,00
Gewoon lidmaatschap € 75,00 € 90,00
Buitengewoon lidmaatschap € 75,00 € 90,00