Psyche & Geloof 34 nr. 3

september 2023

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Scholte, W.

145-146

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Legitimatie van aandacht voor religie, spiritualiteit en levensbeschouwing: Een psychologische benadering

Pieper, J., & Smeets, W.

147-165

NL

De legitimering van spirituele zorg staat steeds opnieuw ter discussie. Uit empirisch onderzoek komt legitimering op basis van de behoefte van de cliënt naar voren als meest belangrijk. Er blijkt echter een 'religiositeitskloof' te bestaan tussen zorgverleners en cliënten: zorgverleners vinden religie en spiritualiteit minder belangrijk dan cliënten. Meer kennis over hoe religie en spiritualiteit ontstaan en functioneren in het leven van mensen kan zorgverleners inzicht geven in het belang van spirituele zorg – via hun eigen aandacht voor spiritualiteit en via verwijzen naar geestelijke verzorgers. Laatstgenoemden getuigen dat ze erg afhankelijk zijn van de medewerking van hun collega-zorgverleners. We presenteren een historisch-systematische beschouwing van de stromingen in de religiepsychologie, met een focus op hun toepassing op de legitimering van spirituele zorg. Voor beroepsbeoefenaars in zorg en welzijn is deze kennis relevant omdat zij een extern perspectief biedt op religie en spiritualiteit. Voor geestelijke verzorgers zou deze kennis deel moeten uitmaken van hun primaire referentiekader.

legitimering, geestelijke verzorging, religiositeitskloof, religiepsychologie

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Religieuze coping in de ggz bespreekbaar maken met een kwadrant

Seesink, H.-J., Van Schaik, J., Vrijmoeth, C., & Schaap-Jonker, H.

166-181

NL

In de (christelijke) ggz is het niet gebruikelijk om naast algemene coping ook religieuze coping te betrekken in de diagnostiek en de behandeling. Een religieuzecopingkwadrant als tool biedt de mogelijkheid daar verandering in aan te brengen. Dit kwadrant vat de schalen van de RCOPE’88, receptiviteit en overgave aan God samen, zodat cliënt en hulpverlener woorden kunnen geven aan de religieuze beleving van God in tijden van crisis. In een eerste studie met 30 ggz-cliënten is gekeken naar het kwadrantprofiel van cliënten die het christelijke geloof wel of niet willen betrekken in hun behandeling. Met data uit een tweede studie met 1031 deelnemers binnen en buiten de ggz wordt het religieuzecopingkwadrant bekeken in relatie tot intrinsieke religiositeit, kerkachtergrond en of deelnemers wel of geen behandeling ontvingen binnen de ggz, waaruit normgroepen berekend zijn. De studies ondersteunen de bruikbaarheid van het (vrij beschikbare) religieuzecopingkwadrant bij diagnostiek en wetenschappelijk vervolgonderzoek.

religie, spiritualiteit, religieuze coping, diagnostiek, christendom

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Column: In het verborgene, thuis

Van der Velde, N.

182

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Uit de Kunst: Als een schichtige ree die ons pad kruist: Het schrijverschap van Maurice Gilliams

Corsius, E.

183-185

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Contemplatief: Dat er iemand is die weet

Hijweege, N.

186

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.