Psyche & Geloof 7 nr. 4

december 1996

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van Riessen, H.G.

153-154

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psyche en geloof [Boekbespreking: Verhagen & Glas (1996), Psyche and faith - beyond professionalism]

Van Ouwerkerk, C.A.J.

155-168

NL

De auteur bespreekt de 'Proceedings 0f the first international symposium of the Christian Association of Psychiatrists, Psychologists and Psychotherapists (CVPPP) in the Netherlands' getiteld 'Psyche and Faith -Beyond Professionalism' (Verhagen & Glas [Eds.],1996). Het in het boek geboden materiaal wordt tot drie centrale thema's teruggebracht, te weten: l de aandacht voor geloof in psychotherapie; II de discussie over de relatie tussen psyche en geloof; III de vraag naar de therapeutische betekenis van geloof. De auteur betoogt dat geloof geen ervaring in zich is, maar dat geloof als 'desiderium Dei' dringt naar de ervaring van de werkelijkheid Gods.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Over bidden gesproken

Roukema-Koning, B.

169-184

NL

Als voorbereiding op een empirische studie over de praktijk van het bidden werd een exploratieve onderzoek verricht onder leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Doel van dit onderzoek was een werkdefinitie op te stellen vanuit het psychologisch (in plaats van theologisch) gezichtspunt. Niet alleen bidpraktijken bleken een grote diverstiteit te vertonen, ook wat de onderzochten onder bidden verstaan, bleek sterk uiteen te lopen. De volgende formulering werd als werkdefinitie gevonden: al die manieren van doen waarvan de intentie is (persoonlijk) contact te zoeken of te communiceren met een als goddelijk of spiritueel opgevat(te) Macht of Wezen of aspect van de werkelijkheid. Deze definitie wordt in verband gebracht met bestaande (godsdienst)psychologische en communicatie-theoretische literatuur.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychotherapeutische aspecten in charismatische zielszorg

Sonnenschein, B.H.M.J.

185-196

NL

In dit artikel wordt het charismatisch pastoraat beschreven en tevens een poging gedaan diverse elementen uit verschillende psychotherapeutische stromingen die daarin te herkennen zijn, te benoemen en in kaart te brengen. Hiermee hoopt de schrijver een bijdrage te Ieveren aan de discussie over de plaats van de charismatische zielszorg in de christelijke hulpverlening.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.