Psyche & Geloof 6 nr. 4

oktober 1995

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

140

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Religieuze aspecten bij intake en indicatiestelling

Eikelboom, P.

141-156

NL

In dit artikel wordt onderzocht of er aandacht moet zijn voor religieuze aspecten in de diagnostische fase van een behandeling. Zowel door het ontstaan van gereformeerde instellingen als het GPZ en de GLIAGG, als door het opnemen van de V-code in de DSM-IV voor een religieus of geestelijk probleem, is deze vraag meer op de voorgrond komen te staan. Verschillende visies van christenhulpverleners passeren de revue. Casuïstiek mondt uit in de conclusie dat religieuze aspecten niet genegeerd kunnen worden. Het is belangrijk om daarbij goed na te denken over de relatie met het pastoraat.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Leeft Jezus nog in de kunst?

Schreurs, A.

157-173

NL

Het Instituut voor Liturgiewetenschap van de Groningse theologische faculteit heeft een tentoonstelling samengesteld met als thema 'Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst'. Bij het voorbereiden daarvan bleek al gauw dat afbeeldingen van de Christusfiguur bepaald niet zeldzaam zijn in de moderne kunst. Uit honderden inzendingen werden ca. 50 werken voor de tentoonstelling uitgekozen. Het tentoongestelde werk is uitsluitend op kwaliteit geselecteerd, niet op naambekendheid van de kunstenaar of op stijl en materiaalbehandeling. Bovendien mocht elke kunstenaar slechts een recent werk inzenden.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Zingeving en psycho-sociale hulpverlening

Mulder, A.

174-192

NL

Na een sociaal-wetenschappelijke inleiding over het proces van individuele zingeving in de huidige maatschappelijke context worden in dit artikel aan de hand van een bespreking van het werk van Frankl enkele theologische perspectieven ontwikkeld, die hij hulpverlening in crisissituaties gebruikt kunnen worden. Tenslotte wordt vertrekkend vanuit het voorgaande nagedacht over het omgaan met zingevingsvragen in de praktijk.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Enkele beschouwingen over 'De verborgen bloei' van Han F. de Wit

Van Olst, E.H.

193-200

NL

In dit artikel wordt H. de Wit 's 'De verborgen bloei' besproken. De auteur spreekt liever van psychologie van het spirituele leven dan van contemplatieve psychologie. Hij waarschuwt ervoor deze psychologie tegenover de gangbare psychologie te plaatsen. Hij wijst op het belang zich te verdiepen in de spirituele tradities van het christendom. Tenslotte wijst hij op de liturgie als context van menswording.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.