Psyche & Geloof 6 nr. 3

juli 1995

[boekbesprekingen]

Artikelen in deze editie


Redactioneel

De Ronde, M.A.

90

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een pleidooi voor wijsheid en menselijkheid

Glas, G.

91-98

NL

Boekbespreking van: Evans, C.S. (1989). Wisdom and humanness in psychology: Prospects for a christian approach. Grand Rapids, MI: Baker Book House. 161 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De weg. Een verkenning van (godsdienst-) psychologische theorieën over en onderzoeksmethoden van het religieuze kennen

Verhagen, P.J.

99-114

NL

In dit artikel worden psychologische theorieën over en onderzoeksmethoden van het religieuze kennen onderzocht door twee studies te bespreken. Het betreft Noordzij's studie 'Religieus concept en religieuze ervaring in de christelijke traditie. Proeve van een psychologie van de spirituele ontwikkeling' (Kampen,1994), en Burggraaf/'s studie 'In de schaduw van de levensboom. Naar een intuïtief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling' (Kampen, 1994). In een voorlopige afronding worden drie kwesties vragenderwijze voorgelegd. Hoe verhouden zich de perceptuele en conceptuele kennis tot elkaar? Wat is met het oog op het religieuze kennen de betekenis van met de persoonlijkheid samenhangende disposities? Indien het religieuze kennen qua onderzoeksmethode een interpretatieve methode vereist, op welke wijze (methodologisch) kan dan empirisch onderzoek een plaats krijgen?

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een handboek voor praktische theologie

Velema, W.H.

115-120

NL

Boekbespreking van: Heitink, G. (1993). Praktische theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden. Handboek praktische theologie. Kampen: Kok. 336 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Borgesius, E. (1994), Hulpverleners en familie: Partners in de zorg

Hegger, A.T.

121-122

NL

Bespreking van het boek: Borgesius, E. (1994). Hulpverleners en familie: Partners in de zorg. Assen: Uitgeverij Van Gorcum. 91 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Corveleyn, J., & Hutsebaut, D. ( Eds.)(1994), Belief and unbelief: Psychological perspectives

De Ronde, M.A.

122-124

NL

Bespreking van het boek: Corveleyn, J., & Hutsebaut, D. (Eds.)(1994). Belief and unbelief: Psychological perspectives. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 246 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van Dok-Mak, I. (1994), Als balsem in de wonden

Vrijmoeth, I.

124-125

NL

Bespreking van het boek: Van Dok-Mak, I. (1994). Als balsem in de wonden. Ziekte en genezing vanuit bijbels perspectief. Kampen: Kok Voorhoeve. 100 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Lee D.J. (Ed.)(1993), Storying ourselves: A narrative perspective on christians in psychology

Ganzevoort, R.R.

125-126

NL

Bespreking van het boek: Lee D.J. (Ed.)(1993). Storying ourselves: A narrative perspective on christians in psychology. Grand Rapids, MI: Baker Books. 311 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Lindijer, C.T. (1995), Tasten naar schaamte

Hegger, A.T.

127-129

NL

Bespreking van het boek: Lindijer, C.T. (1995). Tasten naar schaamte. Kampen: Uitgeverij Kok. 168 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Pfeifer, S. (1994), Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg

Van Roest, P.J.

129-131

NL

Bespreking van het boek: Pfeifer, S. (1994). Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg. Leiden: Groen. 196 pp. Verschenen in de serie Praktisch & Pastoraal. Oorspronkelijke uitgave (1988): Die Schwachen tragen. Basel.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Rambo, L.R. (1993), Understanding religious conversion

Filius, R.J.

132-133

NL

Bespreking van het boek: Rambo, L.R. (1993). Understanding religious conversion. New Haven / London: Yale University Press. 240 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Vande Kemp, H. (Ed.)(1991), Family therapy: Christian perspectives

Van Riessen, H.G.

134-136

NL

Bespreking van het boek: Vande Kemp, H. (Ed.)(1991). Family therapy: Christian perspectives. Grand Raipds, MI: Baker Book House. 214 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van Zanten-van Hattum, M. (1994), Leren omgaan met zingevingsvragen

Walraven, L.

137-139

NL

Bespreking van het boek: Van Zanten-van Hattum, M. (1994). Leren omgaan met zingevingsvragen. Baarn: Ambo (uitgegeven in opdracht van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid, KSGV). 137 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.