Psyche & Geloof 5 nr. 4

oktober 1994

Geloof in de therapiepraktijk

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Vrijmoeth, I.

111

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Alsof de duivel ermee speelt: over gedragstherapie bij vloekdwang

Roest, C.

112-127

NL

Dit artikel heeft de behandeling van blasfemische obsessies als onderwerp. Enkele casussen worden beschreven. Een analyse wordt gemaakt van pastorale adviezen zoals zij werden gegeven door een gereformeerd theoloog als Oomius. Gesteld wordt dat attributie van de obsessies aan de duivel, opvattingen over verantwoordelijkheid en over de zondigheid van gedachten, cognitieve mediatoren zijn tussen het optreden van blasfemische gedachten en de ontwikkeling en instandhouding van een blasfemische obsessieve-compulsieve stoornis. Een behandelplan wordt geboden gebaseerd op de gedragstherapeutische principes van exposure en responspreventie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geloven in de groep

Scholte, W.R.

128-139

NL

In dit artikel wordt besproken de wijze waarop het christelijk geloof betrokken kan worden in inzichtgevende groepspsychotherapie. Er wordt verslag gedaan van praktijkervaring en er wordt enige literatuur besproken. Ingegaan wordt op specifieke overdrachts- en tegenoverdracht~fenomenen en op de ontwikkeling van de groep en de geloofsbeleving van de groepsleden. Hierin lijken zich parallelle processen voor te doen. Geconcludeerd wordt dat met name de objectrelatie-theorie goede aanknopingspunten biedt voor het betrekken van geloof en zingevingsvragen in groepstherapie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een ambulante groepsgedragstherapie binnen een christelijke setting: een alternatief

Meindertsma, P.M., & Mak-Bakker, E.H.

140-146

NL

Dit artikel benoemt een aantal christelijke aspecten die de auteurs tegen komen wanneer zij een assertiviteitstraining geven binnen een christelijke setting. Een bezinning op waarden en normen rondom het opkomen voor jezelf lijkt op zijn plaats. Ook cognitieve schema's moeten door cliënten worden geëvalueerd om een dissonantie tussen gedachten en gedrag te voorkomen. Duidelijk zal worden dat een assertiviteitstraining gegeven binnen een christelijke setting er anders uitziet dan een assertiviteitstraining binnen een reguliere setting, maar dat de psychotherapeutische principes dezelfde blijven.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.