Psyche & Geloof 5 nr. 3

juli 1994

[boekbesprekingen]

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Verhagen, P.J.

43-44

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Johannes Calvijn: De man in zijn vel. Boekbespreking van Bouwsma, W.J. (1991), Johannes Calvijn. De man en zijn tijd

Den Dulk, M.

72-79

NL

Bespreking van het boek: Bouwsma, W.J. (1991). Johannes Calvijn. De man en zijn tijd. Amsterdam: Uitgeverij Balans. Bouwsma's studie 'Calvin - A sixteenth century portrait' (New York/Oxford, 1988) biedt een portret van de historische Calvijn, waarin de angst het grondmotief is. Door deze opzet laat de schrijver het theologische aspect van Calvijn in de schaduw en raakt zelf enigszins gebiologeerd door die angst. Niettemin geeft dit boek een prikkel om met een psychologische antenne te teksten van Calvijn, zijn traditie en zijn persoonlijkheid af te tasten en zo tot een echte ontmoeting te komen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Godsbeelden: Een Joodse visie. Boekbespreking van Spero, M.H. (1992), Religious objects as psychological structures

Lansen, J.

80-84

NL

Bespreking van het boek: Spero, M.H. (1992). Religious objects as psychological structures: A critical integration of object relations theory, psychotherapy, and Judaism. Chicago, IL: University of Chicago Press. 242 pp. ISBN: 0-266-769939-9

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Contingentie en zin. Bespreking van Glas, G. (1993), Ontheemd-zijn, contingentie en zin

Vos, A.

85-88

NL

Bespreking van de oratie Glas, G. (1993). Ontheemd-zijn, contingentie en zin. Over de mogelijkheid de oorsprongsloosheid te denken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden op 25 juni 1993.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Ganzevoort, R.R.; De Ronde, M.; Schoonhoven, R.; Roest, K.; Van Riessen, H.; Hegger, A.T.; Verhagen, P.J.

89-108

NL

Besprekingen van de boeken: Andriessen, H.C.I. (1991). Volwassenheid in perspectief (2e herz. ed.). Nijmegen: Dekker & Van der Vegt. 227 pp. -- door Ruard Ganzevoort Beelen, F. (1993). De vergeten gelovige, de tragiek van het pastoraat. Tilburg: Uitgeverij Gianotten. -- door Michiel de Ronde Heij, P.A. (1994). Een boekje open over de GPZ. Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk. Goes: Oosterbaan & Le Cointre. -- door Rien Schoonhoven Pieper, J.Z.T., & Van Uden, M.H.F. (1993). Ex-cliënten over de RIAGG OZL. Resultaten van een satisfactieonderzoek onder cliënten van wie de behandeling bij de RAIGG OZL te Heerlen in 1991 is afgesloten. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. -- door Kees Roest Pruyser, P.W. (1992). Geloof en verbeelding. Essays over levensbeschouwing en geestelijke gezondheid. Baarn: Ambo. -- door Michiel de Ronde De Ronde, M.A., & Dekker, W.H. (1993). Woorden hebben. Over levensbeschouwelijke conflicten. Leiden: J.J. Groen & Zoon. -- door Herman van Riessen Vandermeersch, P. (1992). Over psychose, sexualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung. Nijmegen: Sun. 318 pp. Vandermeersch, P. (1992). Het voetstuk van het weten. Over psychologie, psychoanalyse en theologie. Nijmegen: Sun. 30 pp. -- door Arthur Hegger Van der Veer, E. (1992). Cruciale verborgenheid. Een studie naar de reikwijdte van Luthers theologia crucis. Kampen: Kok. 323 pp. Rietkerk, W.G. (1993). Ik wou dat ik kòn geloven. Over psychische factoren die een belemmering kunnen vormen voor het vertrouwen op God. Kampen: Kok Voorhoeve. 143 pp. Fowler, J.W., Nipkow, K.E., & Schweitzer, F. (1991). Stages of faith and religious development. Implications for church, education and society. New York, NY: The Crossroads Publishing Company. 280 pp. -- door Piet Verhagen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.