Psyche & Geloof 4 nr. 3

juli 1993

[boekbesprekingen]

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

73

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Huurling of herder: Een pastoraal perspectief voor psychiaters en psychologen?

Krämer-Terlouw, C.A.

74-82

NL

Psychotherapeuten schrijven naast vakliteratuur soms werk voor het grote publiek. In mijn boekenkast staat bijvoorbeeld "Geluk is ook niet alles" van P. Watzlawick (1983); verder verscheen onlangs "Persoonlijk onderhoud" van R. Diekstra (1993). Er bestaat ook een genre pastorale literatuur waarin psychiatrische en psychologische kennis wordt vertaald naar het niet specialistische, kerkelijke publiek. Vaak zijn het theologen die deze werken verzorgen. Sinds enige jaren verschijnen nu twee series op het reformatorisch erf, waarin ditmaal vooral psychologen en psychiaters voor de inhoud tekenen. Uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre brengt de serie "Pastoraal Perspectief' en richt zich hiermee op de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Uitgeverij J.J.Groen en Zoon brengt de serie "Praktisch & Pastoraal" en richt zich vooral op het bevindelijk gereformeerde volksdeel. Het boek "".Met lichaam en ziel..." (Schoonhoven & Verhagen 1991), dat uitkwam bij Uitgeverij Boekencentrum, sluit wat betreft de doelgroep bij deze laatste serie aan. Opvallend genoeg verschenen door deze initiatieven bijna synchroon boeken over dezelfde onderwerpen voor vergelijkbare doelgroepen. Dit artikel biedt een bespreking van overeenkomsten en verschillen. Ook worden de uitspraken van de auteurs over geloof en psyche met elkaar vergeleken. Tenslotte stel ik de lastige vraag in hoeverre deze boeken pastoraal te noemen zijn. Om dit te illustreren heb ik een kleine gelijkenis tussengevoegd. Uitgangspunt zijn acht door de redactie aangeboden exemplaren; het zal duidelijk zijn dat hiermee de afzonderlijke werken niet in detail besproken kunnen worden.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van der Voet, N. (1992), Waarom moet ik altijd helpen?

Vrijmoeth, I.

83

NL

Bespreking van het boek: Voet, N. van der (1992). Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening. Zoetermeer: Boekencentrum. 139 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Het lang gemiste overzichtswerk, over Wulff's Psychology of Religion

Kerssemakers, J.H.N.

84-91

NL

Bespreking van het boek: Wulff, D.M. (1991). Psychology of religion. Classic and contemporary views. New York, NY: John Wiley & Sons.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van Belzen, J.A. (1989), Psychopathologie en religie

De Ronde, M.A.

92-95

NL

Bespreking van het boek: Van Belzen, J.A. (1989), Psychopathologie en religie. Ideeën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940. Kok: Kampen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Belzen, J .A. van (1991). Rümke, religie en godsdienstpsychologie

Verhagen, P.J.

96-99

NL

Bespreking van het boek: Belzen, J .A. van (1991). Rümke, religie en godsdienstpsychologie. Achtergronden en vooronderstellingen. Kok: Kampen. 290 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Oosterhuis, H. (1992), De smalle marges van de Roomse moraal

Wagenaar, P.

100-102

NL

Bespreking van het boek: Oosterhuis, H. (1992). De smalle marges van de Roomse moraal. Homoseksualiteit in katholiek Nederland 1900-1970. Amsterdam: Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Kerssemakers, J.H.N. (Ed.)(1992), Sex and religion

Vrijmoeth, I.

103

NL

Bespreking van het boek: Kerssemakers, J.H.N. (Ed.)(1992). Sex and religion. Religious issues in sexuological treatment. Sexuological issues in pastoral care. Proceedings of the first major conference on the relationship between sex and religion, part of the 10th World Congress of Sexology. Amsterdam, The Netherlands, June 20, 1991. Amsterdam / Atlanta, GA: Rodopi. 128 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Vellenga, S.J. (1992), Zin, ziel, zorg

Scholte, W.

104-106

NL

Bespreking van het boek: Vellenga, S.J. (1992), Zin, ziel, zorg. Over levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg. Kampen: Kok.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Een indruk van de CVPPP-studiedag 1992 'De godsdienstige ontwikkeling van therapeuten'

Walraven, L.

107-109

NL

Congresverslag Een indruk van de CVPPP-studiedag 1992: 'De godsdienstige ontwikkeling van therapeuten', 19 september 1992 te Utrecht

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.