Psyche & Geloof 4 nr. 2

april 1993

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

37

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De geestelijk verzorger in de intramurale psychiatrie

Bach, G.J., Rijssenbeek, A.P.M.M., Van Tilburg, W., & Van der Veer, G.C.

38-55

NL

In dit artikel wordt verslag gedaan van het eerste gedeelte van een onderzoek naar de geestelijke verzorging in de psychiatrie naar aanleiding van via registratieonderzoek verkregen beroepsgegevens van 69 geestelijke verzorgers werkzaam in intramurale psychiatrische instellingen in Nederland. De uitkomsten worden gerelateerd aan literatuur over het beroep en het beroepsbeeld van de geestelijk verzorger in de psychiatrie.

geestelijke verzorging, psychiatrie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychiater en christen in Zwitserland

Westdijk, P.

56-60

NL

Bij mijn bezoek aan het congres van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten in oktober 1991 werd ik van verschillende kanten gevraagd van mijn werksituatie in Basel verslag te doen. Er bestond interesse in de opzet en het werk van ons ziekenhuis. Het deed me goed dat men wilde horen hoe het een Nederlander vergaat die in dergelijk werk is geïntegreerd. Graag wil ik aan het verzoek gehoor geven. In de eerste plaats geloof ik iets interessants te kunnen vertellen en in de tweede plaats is het mijn overtuiging dat Nederland niet alleen naar het Westen behoort te kijken, maar dat een intensivering van de dialoog met het Duits sprekende Oosten ook nodig is en vruchtbaar naar beide kanten kan zijn. Ik ben blij dat ik de combinatie van mijn opleiding tot arts in Nederland en de opleiding tot volwassenen- en kinderpsychiater in Zwitserland hierbij nuttig kan maken. Dit persoonlijk gekleurde verslag wil ik indelen in 3 hoofdstukken: één over mijn reeds genoemde opleiding, een tweede over de plaats van de psychotherapie in het algemeen en die van de 'christelijke psychotherapie' in Zwitserland in het bijzonder, en een derde hoofdstuk over de Sonnenhalde, het ziekenhuis bij Basel, waar ik werk. Tot slot wijd ik een hoofdstuk aan conclusies en vragen die aanleiding kunnen vormen voor een intensievere dialoog tussen de CVPPP en de Sonnenhalde.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geloofsverhalen in de hulpverlening

Ganzevoort, R.R.

61-71

NL

In het menselijk leven spelen verhalen een grote rol omdat ze de ervaring van de werkelijkheid ordenen en betekenis, zin geven. Achter de vele verhalen die verteld worden, gaat een levensverhaal schuil, dat het grotere interpretatiepatroon betreft en de concrete betekenissen stuurt. De verhalen zijn te onderscheiden in genres, parallel aan de vier jaargetijden. Lente- en zomerverhalen liggen het meest in de lijn van de boodschap van de Bijbel omdat ze de uiteindelijke hoop weerspiegelen. Vertrouwen in het leven is zo een eerste aanwijzing waar we het geloofsverhaal horen in de hulpverlening. Daarnaast kunnen we letten op de verhalen van mensen waar ze God bij betrekken. Tenslotte is ook het geloofsgedrag een (gebrekkige) aanduiding. Of een hulpverlener de geloofsverhalen te horen krijgt, hangt sterk af van zijn/haar houding. De zingevingsvragen zijn uiterst actueel, maar de verteller selecteert de verhalen afhankelijk van de opstelling van de luisteraar. Zo is het persoonlijke verhaal van de hulpverlener een belangrijke factor.

levensverhaal, geloofsverhalen, narratief

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.