Psyche & Geloof 33 nr. 4

december 2022

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Liefbroer, A.I.

219-220

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

De betekenis van bovennatuurlijke verbeelding voor het (geloofs)leven van religieuze volwassenen met een autismespectrumstoornis

Van den Berg, F.

221-235

NL

Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de betekenis van bovennatuurlijke verbeelding voor de geloofsbeleving van religieuze volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). Op basis daarvan kunnen aanbevelingen gedaan worden met betrekking tot begeleiding van cliënten met ASS in het domein zingeving/geloof. Naast literatuuronderzoek naar de relatie tussen ASS, geloof en verbeelding, is exploratief onderzoek uitgevoerd met behulp van semigestructureerde interviews (N=5). Gebieden waarop bevraagd werd waren de inhoud, vorm, context van en interactie in de bovennatuurlijke verbeelding, alsmede de betekenis die de bovennatuurlijke verbeelding had voor het geloofs- en dagelijks leven. De resultaten geven blijk van grote variatie in hoe bovennatuurlijke verbeelding in de context van geloof eruit kan zien. Opvallend is dat in de interactie met de verbeelde bovennatuurlijke ‘Ander’ de beperkingen in het sociale domein minder op de voorgrond staan. De bovennatuurlijke verbeelding is een voornamelijk positieve religieuze ervaring en lijkt (deels) de negatieve invloed van ASS op de geloofsbeleving te compenseren. Ook functioneert het als een vorm van coping bij het omgaan met ASS in het dagelijks leven. Deze bevindingen werpen nieuw licht op het onderzoek naar de invloed van ASS op geloof en het vermogen tot verbeelding. Aanbevelingen betreffen nader onderzoek en praktische implicaties voor het integreren van bovennatuurlijke verbeelding in begeleiding op het gebied van zingeving/geloof bij ASS.

autismespectrumstoornis, religie, geloof, bovennatuurlijke verbeelding, religieuze coping

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Angst: De dreiging van de demon van niet-zijn

Zondag, H.

236-242

NL

Angst wordt veelal gezien als een onaangenaam gewaarwording waar we zo snel mogelijk vanaf moeten of als een psychiatrische stoornis waarvan we moeten genezen. Daarmee zie we over hoofd dat angst een unieke manier is om toegang te krijgen tot het menselijke bestaan. Angst is een vorm van beleven die het bestaan kan verrijken.

angst, vrees

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Uit de Kunst: Een artistieke tovenaar met duistere trekken: Over Emil Nolde

Zondag, H.

243-246

NL

Schrijven over Emil Nolde heeft iets ongemakkelijks, want Nolde was fout, goed fout. Voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens en erna. Hij was een hardcore nationaalsocialist en antisemiet, maar ook een kunstenaar gezegend met een buitengewone verbeeldingskracht en een groots scheppingsvermogen. Wie het Noldemuseum bezoekt, dat op een terp in het Noord-Duitse Seebüll ligt, een paar honderd meter van de Deense grens, kan niet anders dan onder de indruk raken.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Boekbespreking: De weg van psychose en depressie naar het licht

van de Burgt, C.

247-248

NL

Bespreking van het boek: Meijer, M.-M. (2020). Hier ben ik: De weg van psychose en depressie naar het licht. Paris Books.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Contemplatief: Losers in de kerk en in de spreekkamer

Loonstra, B.

249-250

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Congresverslag: Diagnostiek (ver) voorbij de DSM

Gooijer, B.

251-253

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.