Psyche & Geloof 33 nr. 3

september 2022

Mental Well-Being for Christian Migrants

Artikelen in deze editie


Introductie: Themanummer over mentaal welzijn van christelijke migranten

Schaap-Jonker, H., Phillips-Koning, D., & van Schie-Hofman, E.

133-134

NL

Voor u ligt een bijzonder nummer. Migratie is het kernwoord in een thema dat wij voorstellen als een belangrijke component in de relaties tussen psyche en geloof. In 2019 zetten wij als theoloog, psycholoog en cultureel antropoloog het netwerk ‘HUB Mental Well-Being Christian Migrants’ op. Vanuit de perspectieven van academisch onderzoek, de christelijke ggz en het multicultureel pastoraat kwamen wij bij elkaar vanuit een gedeelde observatie: migratie, psyche en geloof raken elkaar en de kennis- en praktijkvragen die dit oproept, hebben aandacht en verkenning nodig.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Christelijke migranten en het stigma op geestelijke gezondheidszorg: Interview met Hedwig Komproe

Schaap-Jonker, H., Phillips-Koning, D., & van Schie-Hofman, E.

135-139

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Perceptions of Alzheimer’s disease in a Surinamese community in the Netherlands: Interview with pastor Hillary Warre Okposo

Schaap-Jonker, H., Phillips-Koning, D., & van Schie-Hofman, E.

140-146

EN

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Collaboration between West African clergy and psychologists in the Netherlands

Effah Twum, S.

147-154

EN

Taking into consideration the role of West African pastors in the mental health care of West African migrants in Amsterdam, the study investigated the mental health issues West African migrants approached their pastors with and how they (West African pastors) confronted them. Also, the study examined how West African pastors and Christian psychologists could collaborate in the mental health care delivery amongst West Africans in the Netherlands. Interviews were conducted with three West African pastors in Amsterdam and three Dutch Christian psychologists. The results showed that according to them, obstacles in seeking professional mental health care for West African migrants included challenges like financial constraints, stigmatization, complex bureaucratic system and language barriers. As such, both the West African pastors and Christian psychologists that were interviewed posited that strengthening teamwork through referrals, awareness creation, education and organization of seminars would help strengthen mental health delivery for West African migrants.

West African, migrant, mental health, clergy-clinician collaboration

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Niet helemaal een vreemdeling meer: Overwegingen bij een ervaring

Hegger, A.T.

155-166

NL

Dit artikel is gebaseerd op een project waarin door ggz-instelling Eleos contact gezocht wordt met migrantenkerken om te bezien of een passend hulpaanbod voor christelijke vluchtelingen kan worden ontwikkeld. Aan de hand van een casus van een vrouw met een waanstoornis wordt geïllustreerd dat het gangbare model van de ggz niet zomaar overgezet kan worden. De theorie van de Franse socioloog Bourdieu maakt reflectie op valkuilen mogelijk.

vluchtelingen, migrantenkerken, ggz, Bourdieu, culturele invloeden op ggz

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Prayer integrated in the process of cross-cultural pastoral counseling for a better well-being among Christian migrants

Tjipta Sari, B.

167-175

EN

The project aims to reflect on the importance and effect of the integration of spiritual practice (prayer), biblical understanding of who I am (before God), and psychological counseling processes among Christian migrants. The counseling approach of Diaspora Empowerment integrates cultural, spiritual, and psychological aspects (of mental health). Participants in the current reflection were seven migrants from Indonesia, Iran, the Philippines, and Hong Kong (2 males and 5 females, age 27-50 years). Their responses showed that the integration of these three aspects in the counseling process could help participants to express and relieve emotions, build a better self-image, find their inner strength to solve their problem, and develop a better relationship with people from different cultural backgrounds. In turn, this resulted in a better well-being. However, it is important to note that the participants gave their reflection directly to their counselor; social desirability may have influenced their reflection.

migrant, prayer, integration psychology and theology, pastoral counseling

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Migrantenvrouwen en traumaverwerking: Een case study over de Freedom Focus cursus

Van Schie, E., & De Pater, F.

185-190

NL

In dit artikel worden de opgedane ervaringen met betrekking tot het bevorderen van de mentale gezondheid onder christelijke migrantenvrouwen beschreven. De ervaringen zijn opgedaan in de pilot groep van de Freedom Focus cursus in NN tussen april en november 2021. In het bijzonder bleken psycho-educatie, een positieve houding ten opzichte van religie, het gebruik van rituelen, het leren reflecteren op de eigen culturele identiteit en het kunnen delen in een veilige groep belangrijke elementen die het mentale welzijn bevorderden.

migrantenvrouwen, multiculturele kerk, psycho-educatie, cultuursensitieve psychologie, groepswerk

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Doorbreek het taboe op psychische gezondheid in christelijke migrantenkerken

Brinkman-Reigina, G.

200-205

NL

Vanuit mijn observaties als therapeut onder Afro-Caribische en andere niet-westerse migranten zie ik dat er onder deze groepen vaak een taboe rust op psychische problemen. Geloof kan hierbij een bron van steun bieden of juist een bron van extra stress zijn. Christelijke migrantengemeenschappen hebben de potentie om de psychische gezondheid in deze groepen te ondersteunen, maar hebben hier toerusting voor nodig. In dit artikel bespreek ik psychoeducatie-workshops die ik aan migrantenkerkleden en -leiders heb gegeven en concludeer ik dat dit een zinvolle ondersteuning is om de potentie van deze kerken te benutten.

Afro-Caribisch, migrant, geloofsgemeenschap, psychische gezondheid, psycho-educatie

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

PTSS-behandeling voor ongedocumenteerde asielzoekers in de regio Amsterdam

Van Galen-Oosterkamp, I., & Nieuwkerk, M.

200-205

NL

In het Expertiseteam Ongedocumenteerden en Psychotrauma van ARQ Centrum ‘45 wordt in een afgebakend behandelaanbod traumabehandeling aangeboden. Dit aanbod bestaat uit een drie fasen behandelprogramma gericht op de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het behandelprogramma omvat een module voorbereiding op de traumagerichte psychotherapie, traumagerichte psychotherapie voornamelijk door middel van de Narratieve Exposure Therapie (NET) en een module toekomstoriëntatie. Er kan ook gekozen worden voor de behandelvormen Beknopte Eclectische Psychotherapie Traumatische Rouw (BEP-TG) of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Indien geïndiceerd, wordt ter aanvulling farmacotherapie en in enkele gevallen psychomotore therapie geboden. Het aanbod is gericht pp mensen met een ongedocumenteerde status en de hoofddiagnose PTSS die in Amsterdam verblijven.

PTSS, ongedocumenteerde asielzoekers, traumabehandeling

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Book review: Aten, J.D., & Hwang, J. (Eds.)(2021). Refugee mental health

Nuzzolese, F.D.

206-208

EN

Boekbespreking van het boek: Aten, J.D., & Hwang, J. (Eds.)(2021). Refugee mental health. Washington, DC: APA.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Boekbespreking: Schaap-Jonker, H. (red.) (2020). Handboek pastoraat bij psychische problemen

Van Dolderen, P.

209

NL

Bespreking van het boek: Schaap-Jonker, H. (red.) (2020). Handboek pastoraat bij psychische problemen. Utrecht: KokBoekencentrum.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Boekbespreking: Geldof, A. (2021). Dood op verzoek

Van Vliet, N.

210-211

NL

Bespreking van het boek: Geldof, A. (2021). Dood op verzoek: Bestaat de psychiatrie nog als ze euthanasie bij psychisch lijden toelaat? Berchem: Mammoet.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Uit de Kunst: Muzikale verwerking van oorlogstrauma’s: Krzysztof Penderecki’s Dies irae

Reitsma, O.

212-214

NL

Afgezien van de individuele en collectieve trauma’s die oorlogen veroorzaken, morrelen de destructieve gebeurtenissen daarin steevast aan morele en daarmee geloofsvragen. In de collectieve verwerking van oorlogstrauma’s kan kunst een rol spelen – denk bijvoorbeeld aan monumenten ter nagedachtenis aan slachtoffers van oorlogen of grote rampen. In de twintigste eeuw zijn vele muzikale composities ontstaan bij herinneringsbijeenkomsten aan de oorlog, zoals Benjamin Brittens War Requiem en de naoorlogse uitvoeringen van Olivier Messiaens Quatuor pour la fin du temps. Vrijwel altijd is de vraag naar Gods bestaan daarin een thema. De Poolse avant-gardecomponist Krzysztof Penderecki (1933-2020) staat in het bijzonder bekend als componist die veel opdrachtwerken schreef bij grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw.

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.

Column: Schuldgevoel

Zondag, H.

215

NL

Login om dit artikel te lezen

Afhankelijk van uw type account kunt u dit artikel aanschaffen of direct lezen. Klik hier voor meer informatie.