Psyche & Geloof 3 nr. 3

juli 1992

Angst

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

71

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Recensie van G. Glas: Concepten van angst en angststoornissen

Van Tilburg, W.

72-75

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Søren Kierkegaard en de angst

Klink, H.

76-87

NL

Dit artikel gaat in op de verhouding tussen psychologie en Evangelie in het boek 'Het begrip angst' van de Deense godsdienstfilosoof Søren Kierkegaard.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Angst tussen pathologie en existentiële ervaring

Glas, G.

88-101

NL

In dit artikel wordt ingegaan op een momenteel verwaarloosde dimensie van angst, namelijk existentiële angst. Na een plaatsbepaling van deze dimensie in het geheel van de wetenschappelijke discussie over angst, wordt het thema ingeleid aan de hand van het werk van Kierkegaard, Goldstein, Kronfeld en Störring. Na een casusbespreking wordt ingegaan op de ter zake uiterst relevante opvattingen van Rollo May, die een onderscheid maakt tussen angst in relatie tot de Umwelt, de Mitwelt en de Eigenwelt. May blijkt te optimistisch over de mogelijkheid tot authenticiteit in de therapeutische relatie. Bovendien huldigt hij een te brede opvatting van de term existentieel. De auteur opteert voor een model waarin het verschijnsel angst vanuit verschillende perspectieven wordt geanalyseerd, waarbij het existentiële (of religieuze) perspectief niet het enige, maar wel het meest fundamentele en omvattende is. De betekenis van dit model voor het hanteren van angst in therapeutische relaties wordt besproken.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.