Psyche & Geloof 3 nr. 2

april 1992

Christelijke psychologie aan weerszijden van de Atlantische oceaan II

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Van Riessen, H.G.

37

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christian psychology in the United States: Theoretical issues

Malony, H.N.

38-51

EN

This essay describes three issues of theoretical concern to Christian mental health professionals. The first issue deals with the importance of theory to good psychotherapy. The dangers of "messy" or "impulsive" eclecticism are noted. Five components of comprehensive theories are listed. The necessity of actively utilizing theory in counseling is asserted. The second issue deals with the manner in which psychotherapists interrelate theoretica perspectives in their minds while counseling. Four basic types of theories are proposed and a model for relating them is provided through the acronym ALABAMA. The third issue deals with the process by which theory effects change in psychotherapy. A step-wise process including insight, understanding, feelings, and action is described. The essay concludes with the proposal that Christian theory provides a model that is uniquely valid and practical.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Reactie op Malony's: 'Christian psychology in the United States: Theoretica! issues'

Kerssemakers, J.H.N.

52-53

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Levensbeschouwing, theorie en professionele praktijk: antwoord aan Professor Malony

Glas, G.

54-59

NL

Het referaat van Professor Malony (1992b) is een pleidooi voor een verregaande vorm van integratie van levensbeschouwing, theorievorming en professionele praktijk. Malony's betoog waaiert breed uit en getuigt van een fascinatie door een veelheid van interessegebieden (vgl. ook Malony 1992a). Des te waardevoller is het dat hij een samenvatting heeft gegeven van een aantal van zijn inzichten. In mijn antwoord zal ik eerst ingaan op een punt in Malony's betoog dat ik in hoofdzaak onderschrijf. Vervolgens maak ik enkele meer kritische opmerkingen over de wijze waarop hij de term 'theorie' gebruikt.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

'Sex and religion' - verslag van een congres

Vrijmoeth, I.

60-64

NL

In het kader van het tiende sexuologisch wereldcongres, vond in juni 1991 het congres Sex and religion plaats. Het Katholiek Bureau voor Sexualiteit en Relatievorming (KBSR) organiseerde dit congres. Het was de opzet van het KBSR om aandacht te schenken aan de vraagstukken waar pastores en therapeuten tegenaan lopen in hun hulpverlening aan mensen met sexuele problemen. Acht sprekers gaven hun visie op sexualiteit in een religieuze context. Met opzet spreek ik over een religieuze - dat wil zeggen een zingevings - context en niet over een bijbels-christelijke context. Het sprekersforum vertegenwoordigde voornamelijk een visie waarin sexualiteit is 'bevrijd' van de christelijke traditie. Individuele sexualiteit kwam in de meeste voordrachten tevoorschijn als een zingevende norm die superieur is aan de normen van de Bijbel. Hoewel ik moeite heb met deze benadering, deed dit geluid een appel op mij. Ik zal dit uitleggen. Ik nodig u daartoe allereerst uit om mee te luisteren naar de verschillende sprekers.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: B. Thompson (1990), Muren van mijn hart

Filius, R.J.

65-68

NL

Bespreking van het boek: Thompson, Bruce (1990). Muren van mijn hart. Gideon: Hoornaar. -- door Rens Filius

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Beleidsnota 'RIAGG en Religie'

Verhagen, P.J.

69

NL

Een korte reactie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.