Psyche & Geloof 29 nr. 3

september 2018

God and soul care

Artikelen in deze editie


Editorial: Christian psychology or a Christian approach of psychology?

Verhagen, P.J.

167-168

EN

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

The orbit of the human soul

Johnson, E.L.

169-180

NL

Taken from 'God and Soul Care' by Eric L. Johnson. Copyright (c) 2017 by Eric L. Johnson. Used with permission of InterVarsity Press

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Theologie en therapie. Reflecties op deel 1 en 2 van Eric L. Johnsons God and Soul Care

Loonstra, B.

181-187

EN

Deze bijdrage gaat in op deel I en II van Eric Johnsons God and Soul Care, over de therapeutische betekenis van de Drie-eenheid en van de schepping van de mens naar Gods evenbeeld. Bij alle waardering voor deze moedige poging signaleert de referent een merkwaardige spanning. Enerzijds verwerpt de auteur modern visies op het menszijn, maar anderzijds gebruikt hij die om aan het trinitarische dogma vorm te geven. Daarnaast klinkt er kritiek op Johnsons exclusief holistische benadering van de mens. Tot slot wordt de betekenis van Johnsons visie voor christelijke therapeuten benadrukt.

Drie-eenheid, Gods evenbeeld, psychotherapie, pastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

‘Het eerste doel … is niet om anders te zijn maar om gelovig te zijn’. Eric Johnsons theologische psychopathologie

Verhagen, P.J.

188-195

EN

In deel III van zijn boek God and Soul Care ontvouwt Johnson zijn theologische visie op psychopathologie vanuit drie perspectieven: zonde, lijden en biopsychosociale schade. Behalve dat er vragen gesteld worden bij de wijze van formuleren van zijn gedachten en bij hoe hij de bijbel lijkt te lezen en te begrijpen, worden er vooral vraagtekens geplaatst bij zijn keuze voor wat hij zelf maximale integratie noemt. De auteur zoekt aansluiting bij een ander type integratie: het zogenaamde bondgenotenmodel.

strategische integratie, maximale integratie, zonde, lijden, biopsychosociale schade, bondgenotenmodel

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christelijke psychologie en verslaving: Goddelijke interventie in de levens van de machtelozen

Scholte, W. & Seesink, H.J.

196-204

EN

In dit artikel worden de hoofstukken 12-15 uit Eric L. Johnsons God and Soul Care (2017) besproken. Belangrijkste vragen zijn: 1. Is het integratieve model van Johnson bruikbaar is voor de brede christelijke GGZ en verslavingszorg. 2. Is dit model geschikt is voor twijfelende en niet gelovige cliënten. Ter ondersteuning van ons betoog geven we een samenvatting van de zorgvisie van de Hoop ggz. Naast herkenning en waardering voor Johnsons integratieve visie stellen wij de vragen over de complexe relatie van genade en overgave. Daarnaast hebben wij vraagtekens bij het ontbreken van een grens tussen normale pastorale vragen en psychopathologie bij Johnson, verder missen we een uitwerking van zijn visie op omgaan met de twijfelende cliënt.

verslaving, overgave, christendom, spiritualiteit, religie, christelijke therapie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een christelijke therapie en genezing. Reflecties op deel 5 en 6 van Eric L. Johnsons 'God and Soul Care'

Filius, R.J.

205-213

EN

Deze bijdrage bespreekt Deel V en VI van Eric L. Johnsons God and Soul Care (2017). Er wordt een uitgebreide samenvatting gegeven van de betreffende vijf hoofdstukken om de waardevolle gedachtegang weer te geven. Dit wordt gevolgd door enkele kritische reflecties op zijn benadering zoals de dubbele autoriteit die de Christelijke therapeut aanneemt, het gebrek aan erkenning voor de functionele focus van psychologie en de parochiale aard van Johnsons benadering. De bespreking eindigt met de slotsom dat God and Soul Care bijdraagt aan inzicht in de rijkdom van het Christelijke geloof voor psychotherapie maar dat de structuur van de benadering aanpassing behoeft.

Christelijke psychotherapie, pastoraat en therapie, professionele autoriteit, aard van het pastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Eric Johnson, God and soul care: De therapeutische bronnen van het christelijk geloof – hoe bruikbaar is deze in geestelijke verzorging? Een beoordeling.

Huijzer, R.

214-221

EN

Deze bijdrage is opgebouwd rond de vraag of het boek van Johnson bruikbaar is voor de geestelijke verzorging in de zorg en biedt dus een specifiek, op de praktijk gericht, perspectief. Na een historische plaatsbepaling wordt het model geschetst dat Johnson voor de therapeutische praktijk aanbeveelt. Dit model blijkt stevig christocentrisch georiënteerd, gericht op noties als vergeving, aanvaarding en deelname aan het leven van Christus. Vervolgens wordt met behulp van theologische en wijsgerige argumenten de vraag gesteld of het model als annexerend of dialogisch kan worden beoordeeld. Vanuit die vraagstelling wordt de bruikbaarheid voor de praktijk van de geestelijke verzorging in de zorg gewogen.

bruikbaarheid geestelijke verzorging in de zorg

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Reply. Christian Psychology as a Kuyperian Project: The Two Sciences and Their Rules of Discourse and Practice

Johnson, E.L.

222-232

EN

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Yalom (2017). Dichtbij het einde, terug naar het begin. Memoires van een psychiater

De Heer, A.

233-234

NL

Bespreking van het boek: Yalom, I.D. (2017). Dichtbij het einde, terug naar het begin. Memoires van een psychiater. Amsterdam: Uitgeverij Balans. ISBN 9789460035159

Yalom

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de Kunst: Een geduldig gebouw. De Annakerk van Rudolf Schwartz

Zondag, H.

235-237

NL

St. Annakerk Rudolf Schwarz, architect Ahrweilerplatz 11 Düren, Duitsland

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bladwijzer: Experiëntiële vermijding van spirituele worsteling

Gooijer, B.

238-239

NL

Bespreking van de artikelen: Dworsky, C. K. O., Pargament, K. I., Wong, S., & Exline, J. J. (2016). Suppressing spiritual struggles: The role of experiential avoidance in mental health. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(4), 258-265. en King, S. D., Fitchett, G., Murphy, P. E., Pargament, K. I., Harrison, D. A., & Loggers, E. T. (2017). Determining best methods to screen for religious/ spiritual distress. Supportive Care in Cancer, 25(2), 471-479.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Zingeving en existentie in de ggz

De Snoo-Glas, W.

240-243

NL

Verslag van het congres: Zingeving en existentie in de ggz 14 juni 2018 te Utrecht

U kunt dit artikel gratis downloaden.

Congresverslag: Geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Van der Meer, T. & Speksnijder-van Eijk, D.

244-248

NL

Verslag van het congres: Geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie 9 maart 2018

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.