Psyche & Geloof 28 nr. 4

december 2017

Ritueel misbruik

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Aalderen, J. van

169-170

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ritueel misbruik en mind control als onderdeel van het levensverhaal van de patiënte; een dilemma in psychotherapie

Kraaij, C., & Van der Knoop, A.

171-183

NL

Ritueel misbruik en mind control in de behandeling van patiënten die gediagnosticeerd zijn met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) scheidt therapeuten in ‘gelovigen’ en sceptici. Hoewel de meeste van deze patiënten onafhankelijk van elkaar vergelijkbare ervaringen benoemen en dezelfde symptomen, gerelateerd aan dit type misbruik, rapporteren, ontbreekt elk objectief bewijs dat deze georganiseerde vorm van misbruik bestaat. Er is evenmin bewijs voor het bestaan van de ‘sektarische netwerken’ die dit ritueel misbruik zouden uitvoeren. Om die reden is psychologische behandeling een lastige opgave. Het doel van dit artikel is om dit dilemma op verschillende gebieden te beschrijven. Thema’s als de loyaliteit tussen de behandelaar en de patiënte, gewetensvragen, inhoud behandeling, ontkenning van collega’s en het betrekken van politie of justitie worden uiteengezet. De auteurs trachten de gepolariseerde discussie over dit onderwerp te overstijgen en nodigen de lezer uit om hetzelfde te doen en een eigen oordeel te vormen.

(satanisch) ritueel misbruik, mind control, dissociatieve identiteitsstoornis, psychotherapie

U kunt dit artikel gratis downloaden.

Kwetsbare mensen tussen make-believe, believe en non-believe. Weergave van een gesprek met therapeute Suzette Boon

Hijweege, N. & Boon, S.

184-188

NL

Ritueel misbruik, het onderwerp brengt gespletenheid en polarisatie teweeg omdat het zo bizar lijkt en ver van ons af staat. Iedere vorm van (kinder)misbruik is onverdraaglijk maar verhalen over ritueel misbruik tarten helemaal onze overtuigingen over onze gewone, ‘normale’ wereld, allereerst in de patiënt...

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

‘Ik dacht zelf dat het onzin was.’ Wat DIS met je doet

Van den Brink, B.

189-195

NL

Interview met Diana, een jonge vrouw met Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS)

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geld, macht en seks. Een verkennend onderzoek naar schadelijke sektarische bewegingen in Nederland

Bruijnaers, J.

196-209

NL

Dit onderzoek heeft tot doel een beter beeld te schetsen van schadelijke praktijken die zich in Nederlandse sektarische bewegingen afspelen. Dankzij de medewerking van het meldpunt Sektesignaal, dat speciaal voor dit onderzoek inzage in zijn dossiers heeft gegeven, heeft een analyse kunnen plaatsvinden van de schadelijkheid van sektarische bewegingen en van de misstanden die zich hierbinnen hebben afgespeeld. De analyse van de schadelijkheid werd gedaan op basis van criteria vastgesteld door een Belgische parlementaire onderzoekscommissie. In 68% van de onderzochte gevallen was er sprake van schadelijke aspecten. In bijna 40% werd een strafbaar feit gemeld en in ruim 85% ging het over een ander misstand, waarvan isolatie van vrienden en familie en vormen van mentale manipulatie het meest gemeld werden. Hoewel dit onderzoek enkel betrekking heeft op gegevens van Sektesignaal geven de resultaten een weergave van wat achter de gesloten deuren van veel sektarische bewegingen in Nederland plaatsvindt.

sekten, schadelijkheid, misstanden, Nederland, Sektesignaal

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Christelijke klinische psychiatrie: samen op een hoopvol spoor

Van der Velde, N., & Van den Brink, B.

210-216

NL

De herstelbeweging en De Nieuwe GGZ bepleiten een meer persoonsgerichte psychiatrie en verbreding van hersteldomeinen. Dit biedt aanknopingspunten om de christelijke GGZ verder te ontwikkelen. In dit artikel betogen wij dat concepten uit de traditie van de Menninger Clinic de christelijke klinische psychiatrie kansen bieden om haar unieke potentieel voor herstelgerichte GGZ verder tot ontwikkeling te laten komen. Er is in de klinische setting altijd een spanning tussen de vervreemding, moeite met zelfsturing en het (her)vinden van eigen regie en verbinding met de naasten en God. Er wordt betoogd dat een psychodynamische, ontwikkelingspsychologische manier van werken conceptuele verdieping biedt aan de herstelbenadering en zo de professionele integratie van christelijk geloof in de klinische GGZ kan ondersteunen. Een multidisciplinaire benadering van religie en zingeving wordt als een voorwaarde gezien. De beoogde uitkomst is hoogstaande klinische zorg die zorgvragers ruimte geeft om (opnieuw) terecht te komen op een hoopvol spoor, waarbij ook de professional ruimte ervaart om in geloof en hoop zijn of haar werk te doen.

herstelgerichte zorg, christelijke GGZ, klinische psychiatrie, hoop, multidisciplinair team, therapeutische relatie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de kunst: De kijker was gewaarschuwd. Over Das weisse Band van Michael Haneke

Zondag, H.

217-219

NL

Michael Haneke (1942) is een Oostenrijkse filmregisseur. Hij verwierf naam met speelfilms waarin schijnbaar ongemotiveerd geweld centraal staat, zoals Funny games, Caché en Das weisse Band. Maar hij produceerde ook het intieme ouderdomsdrama Amour. Voor Das weisse Band, dat in 2009 uitkwam, ontving hij de Gouden Palm. Deze onderscheiding geldt als de belangrijkste Europese filmprijs. Das weisse Band is verkrijgbaar op dvd. Een voorfilm, fragmenten en interviews met Michael Haneke zijn te zien op YouTube.

Haneke, film

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bladwijzer: Bruggen, V. van et al. (2017). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ)

Loonstra, B.

220

NL

Bespreking van het artikel: Bruggen, V. van, Klooster, P. ten, Westerhof, G., Vos, J., Kleine, E. de, Bohlmeijer, E., et al. (2017). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): Development and initial validation of a new existential anxiety scale in a nonclinical and clinical sample. Journal of Clinical Psychology. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com/journal/jclp). DOI: 10.1002/jclp.22474.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Kooi, K. & M. van der (2017). Goed gereedschap is het halve werk

Van Holten, W.

221-222

NL

Bespreking van het boek: Kees en Margriet van der Kooi (2017). Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg. Utrecht: Boekencentrum. ISBN 9789023950448 174 pp., €16,99

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Studiedag Karl Jaspers. Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring

Van Rossum, J.

223-226

NL

Verslag van de KSGV studiedag 'Geestelijk gezond? Karl Jaspers: psyche en grenservaring' gehouden op 17 februari 2017 in Utrecht

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Positionering en toekomst van de christelijke GGZ

Verkerk, M.J.

227-228

NL

Korte bijdrage: Positionering en toekomst van de christelijke GGZ (Samenvatting van de bijdrage aan de CVPPP studieavond gehouden 23 november 2017 in Nijkerk)

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Profilering van de christelijke identiteit in de GGZ door verdieping

Filius, R.J.

229-230

NL

Korte bijdrage naar aanleiding van een bijdrage op de CVPPP studieavond Profilering christelijke identiteit in de GGZ gehouden op 23 november 2017 te Nijkerk.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De zich profilerende christelijke hulpverlener, wie is dat?

Nijkamp, H.

231

NL

Korte bijdrage: Samenvatting van de lezing gehouden tijdens de CVPPP studieavond op 23 november 2017 in Nijkerk

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.