Psyche & Geloof 28 nr. 1

maart 2017

Spirituality and Transformation

Artikelen in deze editie


Editorial [redactioneel]

Verhagen, P.J.

1-2

EN

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Twee christelijke theologieën van depressie: Een evaluatie en discussie van klinische implicaties

Scrutton, A.P.

3-17

EN

Recente overwegingen met betrekking tot religie en psychiatrie hebben geleid tot een onderscheid tussen pathologische en spirituele/mystieke ervaringen van mentale fenomenen die typisch tot het domein van de psychiatrie gerekend worden (zoals depressie, stemmen horen, visioenen zien en hallucinaties). Dergelijk onderscheid heeft klinische consequenties, met name voor wat betreft de vraag of religieuze mensen die lijden aan een depressie, stemmen horen of visioenen zien biomedische behandeling moeten krijgen. Vanuit een filosofische benadering van deze vraag onderscheidt de auteur tussen (wat zij noemt) vanuit spirituele gezondheid (‘spiritual health’, SP) en vanuit potentiële transformatie (‘potentially transformative’, PT) denkende theologieën en beargumenteert zij dat een PT model therapeutisch en filosofisch sterker staat dan een SH model. Vervolgens gaat zij in discussie met Dein en Durà-Vilà over hun artikel uit 2009: ‘The Dark Night of the Soul (De Donkere nacht van de ziel): spirituele benauwenis en psychiatrische implicaties’. De aandacht gaat vooral uit naar depressie, maar de discussie is evenzeer relevant voor het vergelijkbare debat over psychose en schizofrenie.

lijden, mystiek, pastoraat of pastoraal, Donkere nacht van de ziel, moeder Teresa, biomedisch, mentale stoornis

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychologische factoren die samenhangen met atheïsme: Een kritische analyse

Dein, S.

18-30

EN

Dit artikel geeft een kritisch overzicht van de psychologische factoren die samenhangen met atheïsme. Nadat de term atheïsme is gedefinieerd en de epidemiologie van atheïsme is geschetst, worden verschillende factoren bediscussieerd: ontwikkelingspsychologische factoren, persoonlijkheid, IQ en opleiding, scepticisme en diverse benaderingen uit de cognitieve wetenschappen in relatie tot religie. Dit artikel besluit met aanbevelingen voor verder onderzoek.

atheïsme, religie, psychologie, cognitieve wetenschappen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Veerkracht, spiritualiteit en gezondheid

Gray, A.J.

31-39

EN

Veerkracht is belangrijk in gezondheidszorg vanwege de epidemie van burn-outs onder dokters. De oorsprong van de term ‘veerkracht’ ligt – net als de term ‘stress’ – op het gebied van de eigenschappen van materialen. Veerkracht verwijst naar de eigenschap van een materiaal om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke vorm wanneer een gewicht (stress) is verwijderd, en analoog daaraan dus naar het vermogen van een persoon om stress te verdragen. Veerkracht is een nuttig concept, maar het kan ook gemakkelijk negatief worden gebruikt om werknemers ervan te beschuldigen dat zij niet goed kunnen omgaan met onrealistische eisen of onacceptabele arbeidsomstandigheden. Verschillende factoren die samenhangen met de veerkracht van een individu worden benoemd, die correleren met de klassieke deugden. Georganiseerde religie en spirituele praktijk wordt door veel mensen genoemd als bronnen van kracht, die het hen mogelijk maakt om te gaan met uitdagingen en dit wordt ondersteund door onderzoek op het gebied van positieve psychologie. Het is een ethische opdracht voor werkers in de gezondheidszorg om hun veerkracht te ontwikkelen, voor hun eigen gezondheid te zorgen en burn-out te vermijden.

veerkracht, burn-out, positieve psychologie, deugden, spiritualiteit, religieus geloof

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Uit de kunst: Tijdelijk verblijf - Over Dom H. van der Laan’s Abbey Church

Zondag, H.

40-42

EN

Beschouwing over: Abbey church Architect Dom H. van der Laan Sint Benedictusberg Abbey Mamelis 39, Lemiers De Abbey Church is open voor iedereen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

WPA Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry

Moreira-Almeida, A., Sharma, A., Janse van Rensburg, B., Verhagen, P.J., & Cook, C.H.

43-44

EN

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.