Psyche & Geloof 21 nr. 1

maart 2010

Psychotrauma en spiritualiteit

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Loonstra, B.

1-2

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Van verwonding naar verwondering. Psychotrauma, met name het complexe, en PTSS in diagnostiek en behandeling

Vries-Schot, M. de

3-19

NL

Dit artikel biedt een overzicht van het psychotrauma en de posttraumatisch stress-stoornis (PTSS). Uit enkele epidemiologische gegevens blijkt het belang hiervan. Daarnaast worden de diagnostiek, de comorbiditeit en de behandeling besproken. Het is belangrijk om bedacht te zijn op een complex trauma, ook wel ontwikkelingstraumatologie genoemd, omdat dit relatief veel voorkomt. Vanuit een getraumatiseerd zijn in de kindertijd (door mishandeling, misbruik, verwaarlozing, een verstoorde hechting of een combinatie hiervan) ontstaat vaak een extra gevoeligheid voor het ontwikkelen van een PTSS na een psychotrauma. Onder meer wordt de relevantie besproken van een kwalitatief goede intake, die nodig is om een dergelijke aandoening waarbij de hele ontwikkeling onder druk gestaan heeft of gestagneerd is, op het spoor te komen. Voor de behandeling is met name het leren hanteren van de therapeutische relatie essentieel. Hiervoor worden handvatten gegeven. Er worden verbanden gelegd met christelijke noties zoals het belang van een beschikbare sociale context, het omgaan met lijden en de relatie met God.

psychotrauma, PTSS, complex trauma, ontwikkelingstraumatologie, geloof

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Traumaverwerking en Spiritualiteit

Blink, H. van den

20-32

NL

In dit artikel beschrijf ik mijn opvattingen over trauma en spiritualiteit, vertel hoe ik de praktijk en theologie van Christelijke spiritualiteit ben gaan waarderen, beschrijf en geef ik een voorbeeld van trauma reactivering, vat de bijdragen van de neurowetenschappen die mij geholpen hebben samen, en eindig met een pleidooi voor de belangrijke bijdrage die contemplatief gebed kan bieden om beter aanwezig en behulpzaam te kunnen zijn bij getraumatiseerde mensen.

posttraumatische stressstoornis, trauma reactivering, vroegchristelijke theologie en spiritualiteit, neurowetenschappen, Boeddhisme, mindfulness, apatheia, hesychia, onthechting, contemplatief gebed

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Omgaan met slachtoffers van seksueel misbruik binnen de christelijke kring

Feen, M. van der

33-46

NL

Zedenrechercheurs raken gefrustreerd als ze vermeende daders van seksueel misbruik van kinderen niet veroordeeld kunnen krijgen, omdat slachtoffers geen aangifte doen en/of omdat de omgeving niet meewerkt. Dit gebeurt volgens de rechercheurs binnen christelijke kringen waar de vermeende dader vergeving ontvangt als hij berouwvol zijn fout(en) onderling heeft opgebiecht. Voor het slachtoffer valt het doek. Er komt geen aangifte, geen onderzoek en vaak ook geen goede hulp. Wat weten we van de gang van zaken binnen de christelijke kring; welke factoren spelen er? Door middel van een handelingsprotocol in geval van seksueel misbruik streeft men naar eenduidig, professioneel en rechtvaardig handelen binnen de christelijke kring.

zedenpolitie, aangifte, seksueel misbruik, verjaringstermijn, geweten, conspiracy of silence, zwaard

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het eindige zelf. Een basismodel voor psychisch functioneren

Loonstra, B.

47-58

NL

In het psychologische functioneren zijn twee fundamentele dimensies te onderscheiden: de dimensie van het omgaan met de eigen eindigheid en de zelfdimensie. Omgaan met de eigen eindigheid heeft betrekking op de begrenzing ten opzichte van de ander, op de beperktheid van de eigen mogelijkheden en op de vergankelijkheid van het leven. De zelfdimensie komt tot uitdrukking in zelfaanvaarding, zelfontplooiing en zelftranscendentie. Beide dimensies werken op elkaar in. Dit resulteert in negen psychologische kernwaarden die in een matrix kunnen worden uitgebeeld. Het artikel verbindt de dimensies met de literatuur en taxeert de betekenis van het model voor psychotherapeutische hulpverlening in het algemeen en voor christelijk georiënteerde hulpverlening in het bijzonder.

eindigheid, zelfdimensie, christelijk georiënteerde psychotherapie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Bem (2008). Psychologie. En: Bem ea. (2008). Kernthema's

Bruggen, V. van

59-62

NL

Bespreking van de boeken: Bem, S. (2008). Psychologie: historische en filosofische herkomst. Amsterdam: Boom. ISBN: 9047300459. Pp. 447. € 44,50. en Bem, S. & H. Looren de Jong (2008). Kernthema’s in de psychologische wetenschap. Amsterdam: Boom. ISBN: 904730067X. Pp. 187. € 24,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Bruggen, V. van (2009). Wat angst met je doet

Verhagen, P.J.

63-64

NL

Bespreking van het boek: Vincent van Bruggen (2009). Wat angst met je doet. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum. ISBN 978 90 239 2346 6. Pp. 136. € 13,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Kuiper-Koppe, E. (2009). Adieu!

Hofman, G.J.

64-65

NL

Bespreking van het werkboek: Kuiper-Koppe, E. (2009). Adieu! Herstel na geestelijk misbruik: hoe pak je dat aan? Voorburg: Praktijk Gracias. ISBN: 978-90-9024249-2. Pp. 114 + werkboek in pdf-formaat. € 19,95. Te bestellen via www.a-dieu.nl

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Praag, H.M. van (2009). Jodenhaat en Zions-haat

Loonstra, B.

65-67

NL

Bespreking van het boek: Praag, H.M. van (2009). Jodenhaat en Zions-haat: Een drama in vijf bedrijven. Soesterberg: Aspekt. ISBN: 9789059117952. Pp. 217. € 18,95.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Troost, P. (red.)(2009). Als handen van de pottenbakker

Loonstra, B.

67-68

NL

Bespreking van het boek: Troost, P. (red.)(2009). Als handen van de pottenbakker. Pastoraat en identiteitsvorming. Barneveld: De Vuurbaak. ISBN: 9789055604258. Pp. 186. € 17,50.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.