Psyche & Geloof 2 nr. 4

oktober 1991

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G.

95-96

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Waarom psychiatrische hulpverlening gereformeerd georganiseerd? Enkele overwegingen vanuit de praktijk

Heij, P.

97-106

NL

Ter gelegenheid van de officiële opening van 'De fontein', Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (GPZ) in Bosch en Duin, op 23 mei 1991 werden in de gehouden toespraken enkele prikkelende vragen gesteld. Deze en ook elders gestelde vragen naar de meerwaarde van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis op gereformeerde grondslag vormen voor mij een goede aanleiding wat gedachten op papier te zetten. Uiteraard hebben mijn gedachten zich mede gevormd onder invloed van de voortdurende bezinning die binnen het GPZ plaatsvindt over de vraag hoe de gereformeerde uitgangspunten vorm te geven in de dagelijkse praktijk van de klinische, deeltijd- en poliklinische behandeling. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om mijn persoonlijke visie.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De mens; schepsel Gods

De Vries, A.

107-121

NL

Vragen betreffende de compositie en het wezen van de mens houden de mens al vanaf oude tijden bezig. Antwoorden op die vragen zijn door christenen vaak geformuleerd met de Bijbel in de hand. Naast de vraag naar wat de Bijbel over de mens zegt, is de vraag naar de wijze van spreken van de Bijbel over de mens een belangrijke vraag. Op deze vragen en een aantal antwoorden ga ik in dit artikel min of meer uitgebreid in. Mijn belangrijkste conclusie is dat de Bijbel geen (systematische) antropologie geeft en dat zo'n antropologie altijd zijn beperkingen heeft.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Jones, J.W. (1991), Contemporary Psychoanalysis and Religion

Hegger, A.T.

121-124

NL

Bespreking van het boek: Jones, J.W. (1991). Contemporary Psychoanalysis and Religion: Transference and Trancendence. Yale University. 144 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.