Psyche & Geloof 16 nr. 4

december 2005

Seksualiteit

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Glas, G

149-150

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Relatiegerichte sekstherapie: een vak apart

Pieters, R.

151-160

NL

Aan de hand van mijn persoonlijke evolutie als arts-seksuoloog en therapeut worden het gangbare medische model van seksualiteit en een relatiegericht model naast elkaar gezet, geïllustreerd door twee casussen. Het medische model, gebaseerd op de psychofysiologische seksuele responscyclus, waarvan Masters en Johnson de bekendste exponenten zijn, beschrijft seksualiteit als een individuele functie en seksuele problematiek als disfunctie of pathologie. Het relatiegerichte model, geïnspireerd door de ideeën van Schnarch en Willi, is een ontwikkelingsmodel en definieert seksualiteit als een individueel potentieel. In dit model is de relatie zelf de belangrijkste therapeutische factor. In gecommitteerde liefdesrelaties is seksuele problematiek, als de logische resultante van inadequate stimuli, vrijwel onvermijdelijk; ze vormt echter een uitdaging tot persoonlijke differentiatie en groei van beide partners. Juist haar lustvolle karakter kan seksualiteit tot bron van persoonlijke groei en vitaliteit maken.

sekstherapie, medisch model, relatiegericht model, seksueel potentieel, differentiatie, commitment

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De invloed van ‘buitenkerkse’ theorieën op de kerkelijke discussie over homoseksualiteit

Laan, H.L. van der

161-172

NL

Er is al meer dan een eeuw serieus nagedacht over homoseksualiteit, zowel binnen als buiten de kerken. In de ‘binnenkerkse’ discussie wordt een ethisch denkkader gehanteerd, met recentelijk speciale aandacht voor homoseksuele relaties. De ‘buitenkerkse’ discussie vindt plaats binnen een analytisch denkkader, met recentelijk speciale aandacht voor de homoseksuele oriëntatie en identiteit. De twee denkkaders zijn moeilijk onder één noemer te brengen. Het artikel begint met een overzicht (vanaf 1870) van de ‘buitenkerkse’ theorieën over de aard en de oorsprong van homoseksualiteit. Daarbij blijkt het biologisch essentialisme in de laatste decenniën het invloedrijkst te zijn geweest. Daarna volgt een overzicht van de invloed van deze theorieën op de kerkelijke discussie in Nederland. De auteur ‘vertaalt’ de theorieën in concrete vragen. Deze aanpak hangt samen met zijn overtuiging dat de meeste kerkelijke schrijvers de invloed van de ‘buitenkerkse’ theorieën hebben onderschat.

homoseksualiteit, kerken, essentialisme, homo-identiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Restrictieve seksuele moraal als ‘identity marker’

Evers, M. & Hijweege, N.

173-192

NL

Evangelische jongeren zijn ervan overtuigd dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk plaats mag vinden. In het licht van de tijdgeest wordt deze overtuiging gezien als behoudend. Ze zou terug te voeren zijn op een geslaagde religieuze socialisatie. In dit artikel plaatsen we kanttekeningen bij deze eenzijdige kijk op de restrictieve seksuele moraal van evangelische jongeren. Dit doen we door de opvattingen over seksualiteit van jongeren uit een neo-evangelicale gemeenschap, de Vineyard, te bestuderen in het licht van de bijdragen die Van Harskamp en Taylor hebben geleverd aan het moderniteitsdebat. Vanuit dit perspectief kan de restrictieve seksuele moraal gezien worden als constitutief voor een moderne, authentieke, leefstijl.

moderniteitsdebat, authenticiteit, seksualiteit, identiteit

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Seksualiteit en christelijke studenten: Definitie, moraal en de mate van erotofilie

Abbema, A. van

193-209

NL

De seksuele moraal van christelijke studenten is een veelbesproken, maar weinig onderzocht onderwerp. De aloude moraal ‘seks voor het huwelijk mag niet’ lijkt meer en meer losgelaten te worden. Maar is dit echt zo? En hoe is ‘seks’ dan gedefinieerd? In dit onderzoek werd een heel aantal vragen rond de definitie van seksualiteit en rond de moraal op seksueel gebied aan een groep christelijke studenten voorgelegd. Ook werd hun mate van erotofilie onderzocht. Het ging hier om 285 adolescenten in de leeftijd van 18 tot 27 met een gemiddelde leeftijd van 21,5 jaar die een WO of HBO opleiding volgden. ‘Seks’ definieerde de meerderheid als geslachtsgemeenschap en oraal dan wel manueel contact met de geslachtsdelen. Een even grote meerderheid keurde dit gedrag af voor het huwelijk. Het al dan niet hebben van een relatie bleek van grote invloed, de respondenten met relatie bleken een veel permissievere moraal te hebben dan de mensen zonder relatie. De mensen die ooit een relatie hadden gehad bleken tussen deze twee groepen in te zitten. Het geconfronteerd worden met de praktijk van seksueel gedrag lijkt van invloed te zijn op de striktheid van de moraal, met name in het ‘grijze’ gebied tussen zoenen en geslachtsgemeenschap. Zoenen mag, geslachtsgemeenschap niet, dat lijkt de enige vaststaande moraal te zijn van christelijke jongeren. Christelijke studenten blijken veel meer erotofoob dan hun niet-christelijke studiegenoten. Mogelijk is dit adaptief in plaats van negatief. Meer erotofobe mensen lijken seksuele prikkels minder op te zoeken, wat handig kan zijn als je je aan een moraal die ongelimiteerd seksueel handelen niet toestaat, wilt kunnen houden.

christelijke adolescenten, seksualiteit, seksuele moraal, erotofobie-erotofilie dimensie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Tasten in het duister: Tien boeken over seksualiteit voor jongeren

Glas, A. & Blootens, M.

210-219

NL

In dit artikel worden tien christelijke boeken geschreven voor jongeren en handelend over seksualiteit bekeken door twee studenten. De selectie van boeken bestaat uit vijf boeken over relaties en seksualiteit in het algemeen, twee boeken over seksverslaving, twee boeken die bedoeld zijn als huwelijksvoorbereiding en een boek voor alleenstaanden. De auteurs concluderen dat de meeste van deze boeken niet in contact staan met de realiteit. Alle boeken behandelen het onderwerp seksualiteit vanuit moreel oogpunt, zonder te kijken of het standpunt realistisch is en zonder het gekozen standpunt effectief te beargumenteren. Door dit morele oogpunt wordt seksualiteit al snel geassocieerd met zonde en worden schuldgevoelens in de hand gewerkt. De auteurs stellen dat er behoefte is aan betere onderbouwde, minder normatieve boeken die problemen op een praktische manier behandelen.

jongeren, seksualiteit, relaties

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Loonstra, B. (2005). Hij heeft een vriend

Zoutendijk, A.

220-222

NL

Bespreking van het boek: Loonstra, B. (2005). Hij heeft een vriend – homorelaties in de christelijke gemeente. Zoetermeer: Boekencentrum. 95 pp. Boek is uit de handel genomen.

homorelaties, homoseksualiteit, kerk

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.