Psyche & Geloof 15 nr. 4

december 2004

Dwangstoornis en religie

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

125

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Obsessieve-compulsieve stoornis en religie: Een verkenning

Van Megen, H.J.G.M.

126-133

NL

Dwangstoornissen en religie worden al sinds de Middeleeuwen met elkaar in verband gebracht. De vraag dringt zich op of dit een terechte associatie is. Bestaat er een relatie tussen beide en op welk niveau? Na een korte historische inleiding zullen in dit artikel de epidemiologische gegevens over de relatie dwangstoornis en religie worden besproken. Daarnaast zal een aantal cognitieve strategieën die zowel bij religie als bij dwangstoornissen een rol spelen, aan bod komen. Tot slot is er aandacht ingeruimd voor de differentiaaldiagnostiek en - voorzover bekend - de behandeling van religieuze dwangstoornissen.

obsessieve-compulsieve stoornis, religie, cognitieve strategieën

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie. Implicaties voor de behandeling van religieuze obsessies

Roest, C.

134-143

NL

Leertheoretische modellen, met name het tweefactorenmodel van Mowrer, hebben in de jaren zestig van de vorige eeuw geleid tot een methode, exposure en responspreventie, waarmee zelfs hardnekkige angststoornissen zoals de obsessieve-compulsieve stoornis konden worden behandeld. De opkomst van de cognitieve benadering leidde tot de ontwikkeling van nieuwe modellen voor het ontstaan van deze stoornis. Uiteengezet worden achtereenvolgens de modellen van Rachman en Salkovskis, onderzoek van Wegner naar het effect van gedachtesuppressie en een recente uitbreiding van het cognitieve model door Clark. Daarbij wordt besproken wat de implicatie hiervan is voor de behandeling van dwanggedachten in het algemeen en religieuze obsessies in het bijzonder.

obsessieve-compulsieve stoornis, dwanggedachten, exposure, responspreventie, cognitieve therapie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Obsessies

Klumper, H.J.M.

144-150

NL

In dit artikel wordt casuïstiek gepresenteerd van patiënten met obsessieve gedachten. De opvattingen over obsessies worden toegelicht vanuit het gezichtspunt van de cognitieve gedragstherapie. Vooral de onderzoeksgroepen rond Rachman en Salkovskis hebben aan de ontwikkeling van de theorie een belangrijke bijdrage geleverd. Vanuit een cognitief gezichtspunt gaat het niet zozeer om de inhoud van de obsessies an sich, maar om de interpretatie van de inhoud die de problematiek veroorzaakt. De thematiek van de inhoud lijkt te worden beïnvloed door religieuze en sociaal-culturele factoren.

obsessies, obsessieve-compulsieve stoornis, dwanggedachten, cognitieve gedragstherapie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een psychoanalytisch perspectief op dwangproblematiek

Groenendijk, I.

151-156

NL

Samenvatting uit: Antoon Vergote (1978). Deel Il: Besef van het kwaad en doolhof van het schuldgevoel. In: Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning. De Nederlandsche Boekhandel: Antwerpen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Smit-Groot Wassink, M., & Groenendijk, I.

157-164

NL

Een intervisie over dwangproblemen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Musschenga, B. (2004), Integriteit

De Ronde, H.

165-168

NL

Bespreking van het boek: Musschenga, B. (2004). Integriteit. Over de eenheid en heelheid van de persoon. Utrecht: Lemma. ISBN: 905931283X. 215 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.