Psyche & Geloof 15 nr. 3

september 2004

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

81-83

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Bricolage en geloofsconsistentie: Hoeveel kan een mens verdragen?

Van Saane, J.

84-90

NL

Het fenomeen van 'bricolage' of 'relishopping' veronderstelt geloofsinconsistentie. Men participeert in wisselende religieuze constructen. Elk religieus construct zal invloed hebben op de identiteitsontwikkeling. Dit roept de vraag op hoeveel inconsistentie men kan verdragen. Binnen de godsdienstpsychologie zijn op deze vraag twee antwoorden te formuleren. Het eerste antwoord - vanuit de theorie van het constructivisme - luidt 'veel': mensen zijn voortdurend bezig met de constructie van hun identiteit, een wisselende levensovertuiging voegt zich naadloos in dat proces. Het tweede antwoord - vanuit de objectrelatietheorieën - luidt 'weinig': zelfbeeld en godsbeeld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet naar believen ingewisseld worden.

bricolage, geloofsconsistentie, identiteit, constructivisme, objectrelatietheorie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Psychiatrie en occultisme. Ondefinieerbaar probleem, onontwarbare knoop, of te hoog gegrepen doel?

Heij, P.

91-97

NL

In dit artikel kijk ik naar wat anderen vanuit verschillende invalshoeken geschreven hebben over de verhouding psychiatrie en occultisme. Door mijn werk als psychiater binnen een doelgroep van christenen heb ik een eigen mening gevormd over vragen op dit gebied. Uitgangspunt is het geloof dat de Bijbel waarheid is. Mijn standpunt is dat in de praktijk toepasbare wetmatigheden niet te vinden zijn. Gezocht wordt naar vruchtbare vormen van samenwerking tussen psychiatrie en pastoraat.

psychiatrie, occultisme, demonie, bezetenheid, wetenschap, pastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Drewes, A.A., & Verhagen, P.J.

98-108

NL

In het onderstaande leg ik je een verhaal voor van een cliënt die ik kortdurend in behandeling heb gehad bij Eleos, afdeling de Spreng, een afdeling voor (dag)klinische behandeling van mensen met persoonlijkheidsklachten en -problemen. Het was voor mij de eerste keer dat ik rechtstreeks met vragen rondom demonie en demonische bezetting in aanraking kwam. Eerst schets ik je even de behandelgeschiedenis. Daarna wil ik je wat van mijn vragen en commentaar bij het verhaal voorleggen.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Klassiekers - Een (onvolledig) monument van wetenschappelijke vriendschap: de correspondentie tussen Sigmund Freud en Oskar Pfister

Van Belzen, J.A.

109-113

NL

Een bespreking van het boek: Freud, Sigmund & Oskar Pfister (1963). Briefe 1909-1939 (herausgegeben von Ernst L. Freud & Heinrich Meng). Frankfurt am Main: Fischer.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Occulte belasting in pastoraat en psychiatrie, een helpende relatie?

Abbink, M.

114-115

NL

Op zaterdag 8 mei 2004 werd te Ede het voorjaarscongres van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) gehouden. Het thema van deze dag had betrekking op de vraag hoe pastoraat en psychiatrie zich verhouden tot occulte belasting. Na een opening door de dagvoorzitter werd al vrij snel het woord geven aan de psychiaters en predikanten die een lezing zouden gaan houden. Vier lezingen, afgewisseld door een video en als afsluiting een forumdiscussie, vormden tezamen de opbouw van de dag.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Schreurs, A.; Zock, H.

116-121

NL

Bespreking van de boeken: Utsch, M. & Fischer, M. (Hrsg.) (2003) Im Dialog über die Seele: Transpersonale Psychologie und christlicher Glaube. Band 7 van de serie Forum Theologie und Psychologie. Münster: LIT Verlag. 164 pp. -- door Agneta Schreurs Peter H.M.P. Roelofsma, Jozef M.T. Corveleyn and Joke W. van Saane (2003). One Hundred Years of Psychology and Religion: Issues and Trends in a Century Long Quest. Amsterdam: VU University Press. ISBN: 90 5383 872 4. 189 pp. -- door Hetty Zock

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.