Psyche & Geloof 14 nr. 4

december 2003

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

147

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Oog voor spiritualiteit

Schreurs, A.

148-163

NL

Psyche en geloof werken wederzijds op elkaar in en daardoor zijn psychische en geloofsproblemen vaak onontwarbaar met elkaar verstrengeld. Inzicht in de relationele structuur van het geloofsleven van cliënten kan therapeuten helpen om i) te analyseren op welke manier beide verstrengeld zijn en op welke punten de relatie met God iemands psychische problematiek positief of negatief beïnvloedt, 2) de verborgen mogelijkheden voor therapeutische en spirituele genezing binnen het eigen religieuze referentiekader van de cliënt te ontdekken.

psychotherapie, spiritualiteit, relationele benadering

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het einde van de werkelijkheid

Ouweneel, W.J.

164-175

NL

In deze bijdrage schetst de auteur de betekenis van het postmoderne denken voor het verstaan van de zogenaamde werkelijkheid. Dat werpt nieuw licht op het klassieke probleem van de verhouding tussen lichaam en ziel of geest, met speciale aandacht voor de beïnvloeding van de mens door de Heilige Geest of (demonische) geesten. Na het optimisme over een objectieve wetenschap in de moderne tijd is er weer ruimte voor verwondering in de 'mysteriaanse' wetenschap van de postmoderne tijd. Die verwondering geldt ten diepste de Schepper.

modernisme, postmodernisme, wetenschapsleer, hermeneutiek, Heilige Geest, vervoering

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Mannen over grenzen

Fokkens, H.

176-182

NL

Dit artikel beschrijft een psychotherapiegroep voor mannen die is gestart in 2000 bij Eleos te Zwolle. Het betreft een gestructureerde gesloten groep van 25 bijeenkomsten. De mannen hebben zichzelf, soms onder druk van hun omgeving, aangemeld met seksuele problemen. Het gaat daarbij om seksueel gedrag dat zij als ongewenst ervaren. De opzet van de groep wordt beschreven naast een beschrijving van de doelgroep. Betoogd wordt dat groepspsychotherapie voor deze doelgroep in de GGZ te verdedigen is.

groepspsychotherapie, mannen, seksualiteit, mannengroepen

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Psychotherapie en zielszorg: Marburg 2003

Verhagen, P.J.

183-186

NL

In mei 2003 (28 mei-1 juni) vond voor de vierde keer het internationale congres voor psychotherapie en zielszorg plaats onder de titel Psychotherapie in der Krise? Die neue Lust auf Sinn und Werte. Dit keer was de plaats van handeling niet het Zwitserse Gwatt aan de Thunersee, alwaar het congres de voorgaande keren plaatsvond, maar het Duitse Marburg an der Lahn, een buitengewoon fraai universiteitsstadje (universiteit opgericht in 1527) met een eigen naam in de kerkgeschiedenis.

congres

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Van Meekeren, E.; Verhagen, P.J.; Schreurs, A.

187-191

NL

Boekbesperkingen van de boeken: Hegger, A. (2003). Wat borderline met je doet. Zoetermeer: Boekencentrum. 149 pp. -- door Erwin van Meekeren Immink, F. G. (2003). In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie. Zoetermeer: Meinema. 290 pp. -- door Piet Verhagen Burggraaff, H. (2002). De hemel wagen. Spiritualiteit en christendom. Zoetermeer: Meinema. 207 pp. -- door Agneta Schreurs

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.