Psyche & Geloof 14 nr. 3

september 2003

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

113

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Tussen drie vuren: Een terugblik op twee decennia christelijke bezinning op psychische hulpverlening in evangelische en orthodoxe kring

Filius, R.J.

114-121

NL

Dit artikel begint met een terugblik op de rol die de Stichting Ontwikkeling Evangelische Hulpverlening (SOEH) speelde bij het ontstaan van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP). Vervolgens worden drie thema's gepresenteerd als beproevende vuren waarbij de vraag gesteld wordt of de vereniging erdoor gelouterd is. Hoe zijn wij omgegaan met het terugdringen van het geloof in de privé-sfeer? Hoe verhouden we ons tot het opkomende marktdenken in de geestelijke gezondheidszorg? En wat doen wij als christenen met de kritiek vanuit de pastorale counseling op ons vak? De vereniging heeft zich actief beziggehouden met deze thema's. Naast een licht positieve evaluatie treft u vooral een pleidooi aan voor verdere praktische uitwerking van deze kwesties binnen de vereniging.

evangelische hulpverlening, CVPPP, apologetiek, therapeutische relatie, marktwerking, verzakelijking, pastoraat, pastorale counseling

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Verzoening en psychologie

Labooy, G.H.

122-131

NL

In deze theoretische bijdrage wordt de psychologische 'impact' van de verzoeningsleer van Anselmus bestudeerd. Als verhelderend contrast wordt gekeken naar de psychologische dimensie van een typisch reformatorische verzoeningsleer, waarvoor het denken van de evangelische theoloog John Stott model staat. Thema's als ambivalentie, zelfgerichtheid, overdraagbaarheid van schuld en straf, woede en assertiviteit worden besproken. Het blijkt dat 'moderne' ethische en psychologische inzichten aangaande deze thema's goed verbonden kunnen worden met Anselmus, doch minder met het reformatorische type verzoeningsleer.

ambivalentie, Anselmus, godsdienstpsychologie, psychologie, verzoeningsleer

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De containerfunctie in een therapeutische of pastorale relatie

Ypma, S.

132-139

NL

Als psychoanalyticus ontwikkelde W.R. Bion een theoretisch instrument waarmee hij de behandeling van psychotisch-pathologische overdracht mogelijk maakte. Hij noemde dat het container-containedmodel. Een container is een innerlijke mentale ruimte in de therapeut, waarin deze de pathologische overdracht van de patiënt opvangt en bewaart. Hij mijmert erover en probeert aan dat massief psychisch-sensorische materiaal betekenis te geven, opdat er een samenhang in ontstaat. In dit artikel wordt het proces van containment in de therapie beschreven. Vervolgens wordt dit model getransponeerd naar de pastoraal-theologisch praktijk. Ten slotte wordt aan de hand van een theologisch geschrift gedemonstreerd hoe de theoloog container kan zijn voor de in geloofstwijfel verkerende gelovige.

container-contained, therapie, pastoraat

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Mooij, A. (2002). Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief

Groenendijk, I.

140-144

NL

Bespreking van het boek: Mooij, A. (2002). Psychoanalytisch gedachtegoed. Een modern perspectief. Amsterdam: Boom. -- door Ingrid Groenendijk

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.