Psyche & Geloof 13 nr. 4

december 2002

Neurologie en religieuze ervaring

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

173

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

The neuropsychology of ritual and meditative states

Newberg, A.B.

174-183

EN

Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek dat de auteur en zijn collega's het afgelopen decennium hebben uitgevoerd, inclusief de resultaten van (neuro)fysiologisch onderzoek. Nadat hij het model heeft gepresenteerd, volgt een korte neuro-epistemologische beschouwing over de ontologische status van de (spirituele) ervaring van eenwording.

neuropsychologie, spirituele ervaringen, neuroimaging-technieken

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Een Godsbewijs uit de empirie? Over de apologetische waarde van statistisch onderzoek naar gebedverhoring en de ontdekking van het reli-lobje

Sarot, M.

184-198

NL

De auteur bespreekt drie empirische onderzoeken (van Byrd, Harris en Leibovici) naar de effectiviteit van het gebed, en beargumenteert dat het om methodologische redenen bijna onmogelijk is te bewijzen dat het gebed (niet) effectief is. Hij bespreekt de ontdekking van de God spot, de gebieden in de menselijke hersenen waar religieuze ervaring gelokaliseerd wordt, en beargumenteert dat men uit deze ontdekking geen enkele conclusie kan trekken over het bestaan van God. Ten slotte beargumenteert hij dat het feit dat we niet door middel van herhaalbare empirische argumenten kunnen aantonen dat God bestaat, niet betekent dat de claim dat God bestaat betekenisloos is. Het betekent slechts dat we op een ander niveau moeten argumenteren voor (of tegen) het bestaan van God.

de effectiviteit van het gebed, de God spot, empirisch onderzoek

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Van Erp, S

199-201

NL

Bespreking van de boeken: Newberg, A., & d'Aquili, E. (2002). Waarom God niet verdwijnt. De neurologie van mystieke en religieuze ervaringen. Utrecht: Het Spectrum. 208 pp. -- door Stephan van Erp Boyer, P. (2002). Godsdienst verklaard. De oorsprong van ons godsdienstig denken. Amsterdam: De Bezige Bij. 462 pp. -- door Stephan van Erp

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.