Psyche & Geloof 11 nr. 4

december 2000

Godsbeeld en psychopathologie

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

199

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Godsbeeld en psychopathologie: Een verkenning in de wetenschappelijke literatuur vanuit object-relationeel perspectief

Schaap-Jonker, H., Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verhagen, P.J., & Zock, H.

200-209

NL

In dit artikel wordt een overzicht geboden van wetenschappelijke literatuur die zich vanuit een object-relationeel perspectief richt op de relatie tussen godsbeeld en psychopathologie. Aan de orde komen de relaties tussen godsbeeld, object-relaties en zelfbeeld, en tussen godsbeeld en de aanwezigheid van psychopathologie en processen van adaptatie en defensie. Verder wordt aandacht besteed aan het omgaan met een negatief godsbeeld, positieve godsbeelden en de verhouding tussen godsbeeld en geloof Ten slotte vraagt de samenhang tussen godsbeeld en diagnostiek en tussen godsbeeld en therapie de aandacht.

literatuuroverzicht, godsbeeld, godsrepresentatie, psychopathologie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Godsbeeld en persoonlijkheidspathologie: Een exploratief onderzoek bij psychiatrische patiënten

Schaap-Jonker, H., Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verhagen, P.J., & Zock, H.

210-223

NL

In een exploratief onderzoek is bij 46 psychiatrische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis onderzocht of een verband bestaat tussen persoonlijkheidspathologie en godsbeeld. Persoonlijkheidspathologie is vastgesteld met de Vragenlijst Kenmerken van de Persoonlijkheid (VKP). Het godsbeeld is gemeten met de Vragenlijst Godsbeeld (VGB). Symptomatologie is gemeten met de SCL-90. De conclusie luidt dat het godsbeeld gerelateerd is aan persoonlijkheidspathologie, ook na controle voor de relatie met symptomatologie. Het godsbeeld vertoont meer negatieve kenmerken naarmate er meer pathologische persoonlijkheidskenmerken aanwezig zijn. Wanneer gecontroleerd wordt voor de intercorrelaties tussen de clusters van de DSM-IV-as-II blijkt het godsbeeld meer in het bijzonder samen te hangen met respectievelijk kenmerken van cluster A en van cluster C. Bij mensen met kenmerken uit het A-cluster wordt God gezien als passief; wanneer kenmerken uit het C-cluster overheersen, wordt God vooral gezien als straffende rechter. Het verband tussen godsbeeld en symptomatologie verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor persoonlijkheidspathologie.

godsbeeld, godsrepresentatie, persoonlijkheidsstoornis, psychopathologie

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.