Psyche & Geloof 11 nr. 1

maart 2000

Artikelen in deze editie


Zingeving bij intake voor psychotherapie

Smits, P.G., & Mooren, J.H.M.

2-20

NL

In deze tekst wordt betoogd dat al in de diagnostische fase van psychotherapie aandacht voor de dimensie van zingeving van belang is, omdat daarmee recht gedaan kan worden aan ( sub-)culturele verschillen en aan hedendaagse visies op de relatie tussen zin enerzijds en gezondheid en pathologie anderzijds. Aan de hand van een casus wordt geïllustreerd hoe zingeving bij de intake als specifieke invalshoek kan fungeren. Het artikel wordt met enkele aanbevelingen voor de intaker/psychotherapeut afgesloten.

intake, psychotherapie, zingeving

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Ontwikkelingen in de godsdienstpsychologie: Notities aan de hand van enkele recente publicaties

Van Belzen, J.A.

21-46

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbesprekingen

Timmerman, R.; De Ronde, M.; Becker, R.; Dorst, J.

47-58

NL

Bespreking van de boeken: Roest. K. (1999). Niets MOET, alles mag: Praktische handleiding voor gezond denken en zelfvertrouwen. Zoetermeer: Boekencentrum. -- door Roel Timmerman Uden, M. van, Pieper J. (red.)(1998). Wat baat religie. Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie. Nijmegen: KSGV. -- door Michiel de Ronde Janssen J. (1998). Nederland als religieuze proeftuin. Nijmegen: KSGV. -- door Ron Becker Ganzevoort, R.R. (red.)(1998). De Praxis als Verhaal - Narrativiteit en Praktische Theologie. Kampen: Kok. -- door Johan Dorst

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekaankondigingen

Hegger, A.T.

59-60

NL

Korte besprekingen van de boeken: Koopmans, F. (1999). Vraagbaak bij verslavingen. Heerenveen: Groen. Zanten-van Hattum, M. van (1999). Uittocht. Verhalen uit de praktijk van een psycholoog. Nijmegen: KSGV.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Gelezen: Razali, S.M., Hasanah, C.I., & Subramaniam, M. (1998). Religious-sociocultural psychotherapy in patients with anxiety and depression

Hegger, A.T.

61

NL

Een bespreking van het artikel: Razali, S.M., Hasanah, C.I., & Subramaniam, M. (1998). Religious-sociocultural psychotherapy in patients with anxiety and depression. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 32 (6): 867-872.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslagen

Vis, P.; Nap, C.

62-63

NL

Verslagen van de congressen: CVPPP-najaarscongres 'De Christenhulpverlener en diens achterban' gehouden op 29 oktober 1999 te Amersfoort. -- door Prisca Vis 'The first Dutch Member Care Consultation' held from 10 tot 12 november 1999 in Petten, the Netherlands -- by Corry Nap

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Redactioneel

Glas, G.

121-124

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.