Psyche & Geloof 10 nr. 4

december 1999

Het millennium

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Verhagen, P.J.

169-171

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Media en millenniumwende: De verbeelding van een nieuwe 'eeuwigheid'

Van der Meiden, A.

172-177

NL

Wanneer we vragen naar de rol van de media in de beleving van de millenniumwende, belanden we midden in een problematiek die de communicatiewetenschappers al vele decennia bezighoudt. En dan met name de mensen die zich verdiepen in de theorievorming rond de (diverse) effecten van massamedia. Het verassende is dat we, naarmate de eeuwwende nadert, steeds minder nieuwe studies op dit terrein zien verschijnen. De meeste betreffen deelonderwerpen binnen de grote concepten die reeds in de jaren zeventig en zelfs daarvoor vorm gekregen hadden. In 1994 schreef Dennis McQuail in zijn Mass Communication Theory, dat er wel veel geschreven en gedacht is over die effecten, maar dat er weinig overeenstemming tussen de onderzoekers bestaat over de aard en de omvang van effecten van de massamedia (McQuail, 1994, p. 327). Dat lijkt mij een vriendelijke manier om aan te geven dat de 'scholen' die zich in dit veld sedert het eerste decennium van deze eeuw gevormd hebben, niet met elkaar verzoend zijn. En ik voeg eraan toe: ook niet de behoefte aan eens-zijn gevoelen. Men leeft naast elkaar en beweert tegenwoordig wel meer dan vroeger grootmoedig dat al die visies natuurlijk ook tegelijk geldig en mogelijk zijn. Een postmoderne gemoedelijkheid, die je van wetenschappers niet zo gauw verwacht.

media, millennium, millenniumwende

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het vergeten geheim: Over de ervaring van het geheim van het leven

Verheule, A.F.

178-183

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Het psychisch effect van jaartallen

Ouweneel, W.J.

184-188

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Beleving van tijd bij depressiviteit

Iks, N.N.

189-193

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Twee eeuwen psychologie

Hegger, H.J.

194-199

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Is het redelijk om bang te zijn voor de hel?

Van Holten, W.

200-208

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Apocalyptiek na de eclips van Patmos

Vergote, A.

209-213

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Omgaan met het millennium anders voor mensen met schizofrenie?

Van Eijk, Z.J.

214-222

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.