Psyche & Geloof 10 nr. 3

september 1999

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Groenendijk, I.

127-128

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De herinnering aan 'Putten': Een cultuurpsychologisch perspectief op de verwerking van leed

Zondag, H.J.

129-142

NL

In deze bijdrage beschrijf ik een cultuurpsychologisch model ter verklaring van de verwerking van leed. Het model gaat uit van een culturele verankering van de psychologische verwerking van leed. Aan drie culturele functies ken ik een centrale plaats toe: ordenen, handelen en waarderen. Vervolgens pas ik het model toe op de verwerking van het oorlogsleed door de bewoners van Putten. Daarmee beoog ik aannemelijk te maken dat de religieuze cultuur van Putten op positieve wijze bijdroeg aan de verwerking van leed. Aan het slot ga ik kort in op de discussie over het al dan niet verwerken van het oorlogsleed in Putten.

cultuurpsychologie, verwerking, leed

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De herinnering aan 'Putten': Een cultuurpsychologisch perspectief op de verwerking van leed

Zondag, H.J.

129-142

NL

In deze bijdrage beschrijf ik een cultuurpsychologisch model ter verklaring van de verwerking van leed. Het model gaat uit van een culturele verankering van de psychologische verwerking van leed. Aan drie culturele functies ken ik een centrale plaats toe: ordenen, handelen en waarderen. Vervolgens pas ik het model toe op de verwerking van het oorlogsleed door de bewoners van Putten. Daarmee beoog ik aannemelijk te maken dat de religieuze cultuur van Putten op positieve wijze bijdroeg aan de verwerking van leed. Aan het slot ga ik kort in op de discussie over het al dan niet verwerken van het oorlogsleed in Putten.

cultuurpsychologie, verwerking, leed

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

De sacrale niche: Interview met Jürg Willi

Hegger, A.T., & Verhagen, P.J.

143-149

NL

Prof. dr. Jürg Willi was een van de opvallendste verschijningen tijdens het 'Internationales Symposium Psychotherapie und Seelsorge' dat dit voorjaar (12-16 mei 1999) in Gwatt aan de Thunersee (Zwitserland) gehouden werd en waar hij een hoofdlezing verzorgde. Het was daarom verrassend, omdat het ons onbekend was dat Willi zich bezighoudt met vragen rond psychotherapie en religie. Het zou al snel blijken dat het voor hem minstens zo verrassend was als voor ons.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Intervisie

Dingemanse, P., & Heger, A.T.

150-156

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Boekbespreking: Van Praag, H.M. (1998), Voorbij de hoofdstroom

Hegger, A.T.

157-167

NL

Bespreking van het boek: Van Praag, H.M. (1998). Voorbij de hoofdstroom. Over de wetenschappelijke ankerpunten van een psychiatrische loopbaan. Amsterdam: Uitgeverij Balans. 319 pp.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.